Archiv VŠCR 2010

 

Stejně jako v loňském roce probíhá na celém území ČR měsíční šetření o domácím a výjezdovém cestovním ruchu, toto šetření existuje již od roku 2003 . Cílem tohoto statistického šetření o cestovním ruchu ve vybraných domácnostech je sběr dat v oblasti turistiky, které obsahují ukazatele o domácím a výjezdovém cestovním ruchu.


Údaje jsou zjišťovány u všech členů domácnosti, včetně dětí do 15 let. Dotazníky vyplňuje tazatel ČSÚ spolu s respondentem. Vybraná domácnost je zařazena do šetření čtyři po sobě jdoucí čtvrtletí.
U šetření je zajištěna ochrana individuálních údajů podle § 16 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a získané údaje budou sloužit výhradně pro potřeby statistiky cestovního ruchu.


Dotazník je pro rok 2010 nově koncipován takto:

vztahuje se k základním charakteristikám dotazované osoby jako je pohlaví, rodinný stav, rok narození, ekonomické postavení a nejvyšší dosažené vzdělání,
dále se zjišťují soukromé jednodenní i vícedenní cesty, služební jednodenní i vícedenní cesty,
respondenti jsou dotazování na období, týkající se uskutečnění akce směřované na cestovní ruch v předcházejícím měsíci, v některých případech i za uplynulé čtvrtletí.