Příprava voleb v kraji

 

Volby na území kraje v roce 2022

 

Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky

Prezident republiky vyhlásil rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb. volby do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí a stanovil dny jejich konání na 23. a 24. září 2022.

 

Volby na území kraje v roce 2023

 

Volba prezidenta republiky

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta České republiky a stanovil dny jejího konání na 13. a 14. ledna 2023.