Pracovníci KS ČSÚ v Olomouci pověření organizací a zpracováním výsledků voleb

 

Funkce
Jméno
E-mail
 Krajský gestor voleb  Mgr. Kamila Vepřková  kamila.veprkova@czso.cz
 Zástupce krajského gestora voleb pro metodiku  Ing. Jarmila Benešová  jarmila.benesova@czso.cz
 Zástupce krajského gestora pro techniku a programové vybavení  František Blažek  frantisek.blazek@czso.cz
 Gestoři pro okresy
   Jeseník  Jarmila Sedláčková  jar.sedlackova@czso.cz
   Olomouc  Jiří Frelich  jiri.frelich@czso.cz
   Prostějov  Ivana Víšková  ivana.viskova@czso.cz
   Přerov  Michaela Smutná  michaela.smutna@czso.cz
   Šumperk  Jiřina Müllerová  jirinka.mullerova@czso.cz