Okres Přerov

 


 • Charakteristika okresu Přerov
 • Seznam obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek a katastrálních území (podle stavu k 1. 1. 2022)
 • Časové řady - vybrané ukazatele za okres Přerov
 • Základní demografické ukazatele okresu Přerov
 • Zdroj: Demografická ročenka okresů
 •  

  MAPY

 • Administrativní rozdělení okresu Přerov k 1. 1. 2021
 • Administrativní rozdělení okresu Přerov k 1. 1. 2016
 • Obecně-geografická mapa okresu Přerov
 • SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ

 • Základní informace o okrese Přerov podle SLDB 2011