SLDB 2001 - Okres Přerov

 

Zdroj: publikace 13-7106-03 Sčítání lidu, domů a bytů 2001 okres Přerov

  • Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů v dlouhodobém vývoji
  • Obyvatelstvo podle druhu pobytu, státního občanství a pohlaví
  • Obyvatelstvo podle pohlaví a věku
  • Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle pohlaví a nejvyššího ukončeného vzdělání
  • Obyvatelstvo podle pohlaví a náboženského vyznání
  • Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity, věkových skupin a pohlaví
  • Ekonomicky aktivní podle pohlaví, věkových skupin a odvětví ekonomické činnosti
  • Základní údaje o domácnostech
  • Domovní a bytový fond