Zemědělství a životní prostředí

 

 • Víte, že...
 • v Olomouckém kraji bylo na jaře 2021 chováno 1 855 koní a 8 992 ovcí
 • nejčastěji můžete v olomouckých lesích potkat zajíce
 • v roce 2020 bylo obilovinami oseto téměř 96 tisíc hektarů půdy
 • na území našeho kraje se vyrobí 15,6 tisíc tun vepřového masa
 • chráněné krajinné oblasti na území kraje mají rozlohu 55,8 tisíc hektarů
 • každý obyvatel Olomouckého kraje vyprodukuje za rok 534 kg komunálního odpadu
 • v našem kraji je 187 čistíren odpadních vod


 • Tématická skupina- zajímavosti o kraji Tématická skupina - lidé a společnost
  Tématická skupina- zemědělství, životní prostředí Tématická skupina - ekonomika
  Tématická skupina- zemědělství, životní prostředí
  Tématická skupina- zemědělství, životní prostředí


  Máte-li zájem o další údaje, napište nám na adresu infoservisolom@czso.cz