Vývoj indikátorů v oblasti výdajů na ochranu životního prostředí - 1986 - 2007

 
Kód: e-2009-08
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Mirka Valterová Tůmová
E-mail: mirka.valterova@czso.cz


TEXTOVÁ ČÁST
Úvod PDF
Investice na ochranu životního prostředí PDF
Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí PDF
Výdaje na ochranu životního prostředí PDF
Ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí PDF
Ochrana životního prostředí v krajích ČR PDF
Závěr PDFTABULKOVÁ ČÁST

A - Investice na ochranu životního prostředí
A.1.1 - Investice na ochranu životního prostředí v letech 1986 – 2007 Excel PDF
A.2.1 - Investice na ochranu životního prostředí podle zdrojů financování Excel PDF
A.2.2 - Investice na ochranu ovzduší a klimatu podle zdrojů financování Excel PDF
A.2.3 - Investice na nakládání s odpadními vodami podle zdrojů financování Excel PDF
A.2.4 - Investice na nakládání s odpady podle zdrojů financování Excel PDF
A.2.5 - Investice na ochranu a sanaci půdy, podzemních a povrchových vod podle zdrojů financování Excel PDF
A.2.6 - Investice na omezování hluku a vibrací (kromě ochrany pracovišť) podle zdrojů financování Excel PDF
A.2.7 - Investice na ochranu biodiverzity a krajiny podle zdrojů financování Excel PDF
A.2.8 - Investice na ochranu proti záření, na výzkum a vývoj a na ostatní aktivity na ochranu životního prostředí podle zdrojů financování Excel PDF
A.3.1 - Investice na ochranu životního prostředí podle typu vlastnictví Excel PDF
A.3.2 - Investice na ochranu ovzduší a klimatu podle typu vlastnictví Excel PDF
A.3.3 - Investice na nakládání s odpadními vodami podle typu vlastnictví Excel PDF
A.3.4 - Investice na nakládání s odpady podle typu vlastnictví Excel PDF
A.3.5 - Investice na ochranu a sanaci půdy, podzemních a povrchových vod podle typu vlastnictví Excel PDF
A.3.6 - Investice na omezování hluku a vibrací (kromě ochrany pracovišť) podle typu vlastnictví Excel PDF
A.3.7 - Investice na ochranu biodiverzity a krajiny podle typu vlastnictví Excel PDF
A.3.8 - Investice na ochranu proti záření, na výzkum, vývoj a na ostatní aktivity na ochranu životního prostředí podle typu vlastnictví Excel PDF
A.4.1 - Investice na ochranu životního prostředí podle I-SEKTORU Excel PDF
A.4.2 - Investice na ochranu ovzduší a klimatu podle I-SEKTORU Excel PDF
A.4.3 - Investice na nakládání s odpadními vodami podle I-SEKTORU Excel PDF
A.4.4 - Investice na nakládání s odpady podle I-SEKTORU Excel PDF
A.4.5 - Investice na ochranu a sanaci půdy, podzemních a povrchových vod podle I-SEKTORU Excel PDF
A.4.6 - Investice na omezování hluku a vibrací (kromě ochrany pracovišť) podle I-SEKTORU Excel PDF
A.4.7 - Investice na ochranu biodiverzity a krajiny podle I-SEKTORU Excel PDF
A.4.8 - Investice na ochranu proti záření, na výzkum, vývoj a na ostatní aktivity na ochranu životního prostředí podle I-SEKTORU Excel PDF
A.5.1 - Investice na ochranu životního prostředí podle OKEČ Excel PDF
A.5.2 - Investice na ochranu ovzduší a klimatu podle OKEČ Excel PDF
A.5.3 - Investice na nakládání s odpadními vodami podle OKEČ Excel PDF
A.5.4 - Investice na nakládání s odpady podle OKEČ Excel PDF
A.5.5 - Investice na ochranu a sanaci půdy, podzemních a povrchových vod podle OKEČ Excel PDF
A.5.6 - Investice na omezování hluku a vibrací (kromě ochrany pracovišť) podle OKEČ Excel PDF
A.5.7 - Investice na ochranu biodiverzity a krajiny podle OKEČ Excel PDF
A.5.8 - Investice na ochranu proti záření, na výzkum, vývoj a na ostatní aktivity na ochranu životního prostředí podle OKEČ Excel PDF

B – Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí
B.1.1 - Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle programového zaměření Excel PDF
B.1.2 - Vnitřní neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle programového zaměření Excel PDF
B.1.3 - Vnější neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle programového zaměření Excel PDF
B.2.1 - Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle typu vlastnictví Excel PDF
B.2.2 - Neinvestiční náklady na ochranu ovzduší a klimatu podle typu vlastnictví Excel PDF
B.2.3 - Neinvestiční náklady na nakládání s odpadními vodami podle typu vlastnictví Excel PDF
B.2.4 - Neinvestiční náklady na nakládání s odpady podle typu vlastnictví Excel PDF
B.2.5 - Neinvestiční náklady na ochranu a sanaci půdy, podzemních a povrchových vod podle typu vlastnictví Excel PDF
B.2.6 - Neinvestiční náklady na omezování hluku a vibrací (kromě ochrany pracovišť) podle typu vlastnictví Excel PDF
B.2.7 - Neinvestiční náklady na ochranu biodiverzity a krajiny podle typu vlastnictví Excel PDF
B.2.8 - Neinvestiční náklady na ochranu proti záření, na výzkum a vývoj a na ostatní aktivity na ochranu životního prostředí podle typu vlastnictví Excel PDF
B.3.1 - Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle I-SEKTORU Excel PDF
B.3.2 - Neinvestiční náklady na ochranu ovzduší a klimatu podle I-SEKTORU Excel PDF
B.3.3 - Neinvestiční náklady na nakládání s odpadními vodami podle I-SEKTORU Excel PDF
B.3.4 - Neinvestiční náklady na nakládání s odpady podle I-SEKTORU Excel PDF
B.3.5 - Neinvestiční náklady na ochranu a sanaci půdy, podzemních a povrchových vod podle I-SEKTORU Excel PDF
B.3.6 - Neinvestiční náklady na omezování hluku a vibrací (kromě ochrany pracovišť) podle I-SEKTORU Excel PDF
B.3.7 - Neinvestiční náklady na ochranu biodiverzity a krajiny podle I-SEKTORU Excel PDF
B.3.8 - Neinvestiční náklady na ochranu proti záření, na výzkum a vývoj a na ostatní aktivity na ochranu životního prostředí podle I-SEKTORU Excel PDF
B.4.1 - Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle OKEČ Excel PDF
B.4.2 - Neinvestiční náklady na ochranu ovzduší a klimatu podle OKEČ Excel PDF
B.4.3 - Neinvestiční náklady na nakládání s odpadními vodami podle OKEČ Excel PDF
B.4.4 - Neinvestiční náklady na nakládání s odpady podle OKEČ Excel PDF
B.4.5 - Neinvestiční náklady na ochranu a sanaci půdy, podzemních a povrchových vod podle OKEČ Excel PDF
B.4.6 - Neinvestiční náklady na omezování hluku a vibrací (kromě ochrany pracovišť) podle OKEČ Excel PDF
B.4.7 - Neinvestiční náklady na ochranu biodiverzity a krajiny podle OKEČ Excel PDF
B.4.8 - Neinvestiční náklady na ochranu proti záření, na výzkum a vývoj a na ostatní aktivity na ochranu životního prostředí podle OKEČ Excel PDF

C – Ekonomické přínosy z aktivit na ochranu životního prostředí
C.1.1 - Tržby z prodeje služeb na ochranu životního prostředí podle programového zaměření Excel PDF
C.1.2 - Tržby z prodeje vedlejších produktů podle programového zaměření Excel PDF
C.1.3 - Úspory z opětovného využití vedlejších produktů podle programového zaměření Excel PDF
C.2.1 - Tržby z prodeje služeb na ochranu životního prostředí podle typu vlastnictví Excel PDF
C.2.2 - Tržby z prodeje služeb na ochranu životního prostředí podle I-SEKTORU Excel PDF
C.2.3 - Tržby z prodeje služeb na ochranu životního prostředí podle OKEČ Excel PDF
C.3.1 - Tržby z prodeje vedlejších produktů podle typu vlastnictví Excel PDF
C.3.2 - Tržby z prodeje vedlejších produktů podle I-SEKTORU Excel PDF
C.3.3 - Tržby z prodeje vedlejších produktů podle OKEČ Excel PDF
C.4.1 - Úspory z opětovného využití vedlejších produktů podle typu vlastnictví Excel PDF
C.4.2 - Úspory z opětovného využití vedlejších produktů podle I-SECTORU Excel PDF
C.4.3 - Úspory z opětovného využití vedlejších produktů podle OKEČ Excel PDF

D – Regionální členění
D.1.1 - Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora Excel PDF
D.1.2 - Investice na ochranu ovzduší a klimatu podle kraje sídla investora Excel PDF
D.1.3 - Investice na nakládání s odpadními vodami podle kraje sídla investora Excel PDF
D.1.4 - Investice na nakládání s odpady podle kraje sídla investora Excel PDF
D.1.5 - Investice na ochranu životního prostředí podle místa investice Excel PDF
D.2.1 - Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora Excel PDF
D.2.2 - Neinvestiční náklady na ochranu ovzduší a klimatu podle kraje sídla investora Excel PDF
D.2.3 - Neinvestiční náklady na nakládání s odpadními vodami podle kraje sídla investora Excel PDF
D.2.4 - Neinvestiční náklady na nakládání s odpady podle kraje sídla investora Excel PDF
D.2.5 - Vnější neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora Excel PDF
D.2.6 - Vnitřní neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora Excel PDF
D.3.1 - Tržby z prodeje služeb na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora Excel PDF
D.3.2 - Tržby z prodeje vedlejších produktů podle kraje sídla investora Excel PDF
D.3.3 - Úspory z opětovného využití vedlejších produktů podle kraje sídla investora Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2008
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.