Průmysl v Libereckém kraji v roce 2022

 

Podle předběžných výsledků se počet zaměstnanců v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci se sídlem v Libereckém kraji meziročně snížil o 1,3 %, jejich průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla o 7,4 %. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v běžných cenách (bez DPH) byly vyšší o 11,9 %.

V Libereckém kraji mělo v roce 2022 sídlo 110 průmyslových podniků se 100 a více zaměstnanci (meziročně o 1 podnik více), které zaměstnávaly 44 007 osob (meziročně o 587 osob, tj. o 1,3 % méně). Absolutně nejvíce zaměstnaných v průmyslu vykázal Středočeský kraj, když ve 219 podnicích pracovalo 111 138 zaměstnanců (tj. 13,5% podíl na republikovém úhrnu 820 455 zaměstnaných). Naproti tomu 62 průmyslových podniků v Karlovarském kraji evidovalo 16 169 zaměstnanců (2,0% podíl). Liberecký kraj se na republikovém počtu zaměstnaných podílel 5,4 %, uvedená hodnota se ve srovnání s rokem 2021 snížila o 0,1 p. b. V celé České republice se počet zaměstnanců zvýšil o 4 344 osob (+0,5 %), přičemž polovina krajů vykázala snížení a druhá polovina zvýšení počtu zaměstnanců. K největšímu propadu došlo v Kraji Vysočina (-1,6 %), na druhém místě se umístil náš kraj. Na druhé straně nejvyšší nárůst vykázal Jihomoravský kraj (+3,6 %).

Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců průmyslových firem podle krajů v roce 2022

Průměrná hrubá měsíční mzda ve velkých průmyslových podnicích Libereckého kraje v roce 2022 dosáhla hodnoty 39 912 Kč a ve srovnání s rokem 2021 se zvýšila o 2 744 Kč (+7,4 %). Nejvýraznější meziroční absolutní i relativní nárůst vykázal Středočeský kraj (+4 159 Kč, +8,8 %). Nejméně absolutně i relativně vzrostla mzda v Olomouckém kraji (+2 329 Kč, +6,6 %). Průměrná mzda v celé České republice se zvýšila o 3 068 Kč (7,8 %) na 42 327 Kč. Mzda dosažená v Libereckém kraji byla o 2 415 Kč nižší než republikový průměr a mezi regiony 6. nejvyšší. Nejvyšší průměrnou mzdu pobírali zaměstnanci ve Středočeském kraji (51 447 Kč) a poprvé přesáhla hranici 50 tisíc. Nad republikovým průměrem se pohybovala také mzda v hlavním městě Praze (49 933 Kč) a v Ústeckém kraji (43 976 Kč). Nejméně si zaměstnanci v průmyslu vydělali v Karlovarském kraji, ve kterém průměrná mzda dosáhla na 37 200 Kč.

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v běžných cenách (bez DPH) dosáhly za loňský rok v Libereckém kraji částky 186 871 mil. Kč. V rámci mezikrajského srovnání byly 4. nejnižší, na celorepublikových tržbách (4 503,6 mld. Kč) se podílely 4,1 %. V porovnání s rokem 2021 tržby v našem kraji vzrostly o 11,9 %, v celé republice o 14,3 %. Nejvýraznější přírůstky tržeb byly vykázány v Ústeckém (+24,7 %) a Karlovarském kraji (+18,2 %). Nejmenší nárůst tržeb byl zaznamenán v Plzeňském kraji (+7,6 %).

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

  • Průmysl v Libereckém kraji v roce 2022 (celá aktualita v pdf)
  • Tabulka
  • Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů v roce 2022
  • Grafy
  • Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v Libereckém kraji
  • Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy podle krajů v roce 2022
  • Průměrný evidenční počet zaměstnanců průmyslových firem v Libereckém kraji
  • Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců průmyslových firem podle krajů v roce 2022