Návštěvnost v Karlovarském kraji ve 3. čtvrtletí 2021

 

9. listopadu 2021

Ve 3. čtvrtletí roku 2021 se návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení Karlovarského kraje ve srovnání se stejným obdobím minulého roku zvýšila. Meziročně doznal nárůst počet příjezdů o 9,7 % a počet přenocování o 8,9 %. V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj sedmým nejnavštěvovanějším regionem ČR, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 5,9 %. Na celkovém počtu přenocování v našem kraji participovali nerezidenti pouze 24,8 %, oproti 3. čtvrtletí roku 2020 došlo k poklesu tohoto podílu, a to o 2,6 procentního bodu.

Ve 3. čtvrtletí letošního roku se v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje ubytovalo celkem 398 624 hostů, jejich počet se tak oproti stejnému období minulého roku zvýšil o 35 340, tj. o 9,7 %. Na tomto nárůstu se podíleli domácí hosté, kterých přijelo o 40 378, tj. o 15,5 % více než ve 3. čtvrtletí roku 2020. Naopak u hostů, kteří k nám přijeli ze zahraničí, došlo ve stejném období k poklesu o 4,9 %, za tímto poklesem mohou být opatření související s pandemií onemocnění COVID19.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2021

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2021

V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj sedmým nejnavštěvovanějším regionem České republiky, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 5,9 %. Více hostů zavítalo jen do Hl. města Prahy, Jihočeského, Jihomoravského, Královéhradeckého, Středočeského a Libereckého kraje.

Do hromadných ubytovacích zařízení na území České republiky přijelo 6,7 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 12,5 %. Ubytovalo se více domácích i zahraničních hostů (o 10,4 %, resp. o 22,3 %).

V Karlovarském kraji činil počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí roku 2021 celkem 1 484 164 nocí, ve srovnání s 3. čtvrtletím roku 2020 je to 8,9 % více. V tomto navýšení se odrazil poměrně výrazný nárůst počtu přenocování domácích hostů (o 12,8 %). Hosté ze zahraničí trávili v hromadných ubytovacích zařízeních v našem kraji naopak o 1,3 % méně nocí než ve stejném období minulého roku. Na celkovém počtu přenocování se výrazně podíleli hosté z České republiky. Cizinci se, vzhledem ke ztíženým podmínkám cestování, ve 3. čtvrtletí roku 2021 na celkovém počtu přenocování podíleli pouhými 24,8 %.

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2021 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2021

Počet přenocování podle krajů v ČR ve 3. čtvrtletí 2021

Počet přenocování podle krajů v ČR ve 3. čtvrtletí 2021

V hromadných ubytovacích zařízeních v České republice bylo ve 3. čtvrtletí 2021 evidováno celkem 19,4 mil. přenocování, což bylo o 11,0 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování rezidentů se zvýšil o 9,1 %, nerezidenti strávili v ubytovacích zařízeních o 21,8 % více nocí než vloni. Nejvíce nocí strávili hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Jihočeského kraje (2 484,4 tis.). K meziročnímu nárůstu počtu přenocování došlo ve všech regionech České republiky bez výjimky.

Návštěvníci Karlovarského kraje zde strávili ve 3. čtvrtletí roku 2021 průměrně 4,7 dne. Průměrná doba pobytu hostů v našem kraji je nejdelší ze všech regionů České republiky a průměr ČR převyšuje o 0,8 dne. Naopak nejkratší dobu trávili ve sledovaném období hosté v Hl. městě Praze (3,2 dne).

Struktura zahraničních návštěvníků HUZ podle zemí ve 3. čtvrtletí 2021

Struktura zahraničních návštěvníků HUZ podle zemí ve 3. čtvrtletí 2021

Omezení mezinárodního pohybu osob ovlivnilo příjezdový cestovní ruch a mělo za následek změnu hostů z hlediska národnostní struktury zahraničních turistů. Do našeho kraje přijížděli většinou návštěvníci z Evropy. Z důvodu příhraniční blízkosti šlo převážně o hosty z Německa. Těch do našeho kraje v průběhu 3. čtvrtletí roku 2021 zavítalo 61 940, což představuje pokles o 14 079, tj. o 18,5 %, oproti 3. čtvrtletí roku 2020. Na druhém místě pomyslného žebříčku se umístili návštěvníci ze Slovenska, kterých přijelo 6 146, což je o 1 575, tj. o 34,5 % více než ve stejném období minulého roku.

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 731 439 249
E-mail: jana.spackova@czso.cz