Soupis hospodářských zvířat v Královéhradeckém kraji k 1. dubnu 2022

 

Stavy skotu v Královéhradeckém kraji rostou, stavy prasat meziročně klesly. Zvýšily se stavy drůbeže, koňů a koz, stavy ovcí stagnují.

 

Zemědělství je důležitým odvětvím v Královéhradeckém kraji v oblasti pěstování rostlin i chovu hospodářských zvířat. Z hlediska stavu hospodářských zvířat se kraj řadí na druhé místo mezi kraji v počtu chovaných slepic a na čtvrté místo v počtu chované drůbeže a ovcí. Stav slepic v kraji činil k 1. 4. 2022 téměř 1,7 mil. kusů, tj. 22,0 % stavu v České republice.

 

Podle soupisu hospodářských zvířat k 1. dubnu 2022 stouply meziročně stavy skotu celkem o  432 kusů, tj. o 0,4 %. Proti roku 2001 poklesly stavy o 14,7 %. Počty krav se na celkovém počtu skotu podílely dvěma pětinami, jejich stavy se meziročně snížily o 172 kusů, tj. o 0,4 %, klesl i počet jalovic o 95 kusů, tj. o 0,5 %.

Stavy prasat celkem se proti soupisu 2021 snížily o 10 531 kusů, tj. o 15,2 %, z toho počet prasnic o 665 kusů, tj. o 17,6 %. Počet prasniček se snížil o 67 kusů, tj.o 3,9 %. Selat meziročně přibylo 1 864 kusů, tj. 11,6 % a tvořily téměř třetinu celkového počtu prasat. V porovnání s rokem 2001 byly stavy prasat o téměř tři čtvrtiny menší.

Počty ovcí se meziročně snížily o 12 kusů, tj. o 0,1 %. Počty koz se naopak  zvýšily o 47 kusů, tj. o 3,4 % a koní o 188 kusů, tj. o 7,2 %.

Celkové stavy drůbeže meziročně vzrostly o 375,4 tis. kusů, tj. o 16,6 %, z toho počet slepic o 189,8 tis. kusů, tj. o 12,7 %. Počty slepic se proti roku 2001 zvýšily trojnásobně.

 

Více informací naleznete v publikaci Soupis hospodářských zvířat k 1. 4. 2022 v tabulkách podle krajů.

Další údaje o zemědělství v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkaze Statistiky/Zemědělství.

 

Kontakt:
Ing. Věra Varmužová
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
e-mail: vera.varmuzova@czso.cz
tel.: 495 762 317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Soupis hospodářských zvířat v Královéhradeckém kraji k 1. dubnu 2022 - komentář v PDF
  • Stavy hospodářských zvířat v Královéhradeckém kraji (stav k 1. 4.)