Očekává se o pětinu vyšší úroda obilovin v kraji

 

Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 10. červnu se předpokládá sklizeň základních obilovin v Královéhradeckém kraji ve výši 475 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní je odhad o pětinu vyšší. Odhad sklizně řepky činí 74 tis. tun, což je o 15 % méně než se sklidilo v loňském roce. U ovoce se odhaduje první místo mezi kraji ve sklizni rybízu, druhé místo ve sklizni třešní a třetí místo ve sklizni višní.

Na základě výsledků soupisu ploch osevů k 31. 5. 2019 byl následně proveden k 10. červnu první letošní odhad výnosů a produkce základních obilovin (obiloviny kromě kukuřice na zrno a ostatních obilovin), raných brambor, řepky a raných druhů ovoce (jahody, třešně, višně, rybíz a angrešt).

První letošní odhad sklizně předpokládá v Královéhradeckém kraji produkci základních obilovin ve výši 475 tis. tun zrna. Proti loňské sklizni je to o 82 tis. tun, tj. o pětinu, více. Odhadovaný průměrný hektarový výnos 5,75 t/ha je o 12,2 % (tj. o 0,62 t/ha) vyšší proti loňskému výnosu. K navýšení odhadované sklizně došlo u pšenice ozimé, ječmene ozimého a žita. V celé České republice se očekává růst produkce obilovin celkem o 8,5 % a zvýšení výnosů z loňských 5,17 t/ha na odhadovaných 5,52 t/ha. V kraji i celé republice v souhrnu se očekávají vyšší výnosy u všech základních obilovin kromě pšenice jarní a ječmene jarního, v kraji ještě kromě ovsa.

Tabulka: Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v HKK a ČR

Nejčastěji pěstovanou plodinou je pšenice, která je v kraji pěstována na více než třetině osetých ploch, což pro letošní rok představuje 60 tis. ha. Produkce nejrozšířenější obiloviny pšenice ozimé se očekává v kraji ve výši 348 tis. tun a proti loňské sklizni je to růst o 106 tis. tun (tj. o 43,8 %). Odhadovaný výnos 6,02 tun z jednoho hektaru je vyšší než loni (o 0,53 t/ha). Osevní plocha se zde zvýšila téměř o třetinu. U pšenice jarní se očekává sklizeň při hektarovém výnosu 4,73 tuny celkem 11,3 tis. tun zrna, což je o 72,5 % méně než v loňském roce. Zde se však významně snížila osevní plocha – o tři čtvrtiny oproti loňsku. Odhad produkce ozimého ječmene činí 35,9 tis. tun, tj. o 7,4 tis. tun (o čtvrtinu) více. Zde došlo k navýšení osevních ploch o 16 %. U jarního ječmene se očekává při produkci 43,9 tis. tun pokles sklizně o 4,6 tis. tun (tj. o 9,4 %). Jeho osevní plocha klesla o 14 % v porovnání s loňským rokem.

Odhadovaná produkce žita ve výši 10,3 tis. tun je téměř o třetinu vyšší než loni. Meziročně se zvýšila osevní plocha o 329 ha, tj. o pětinu a výnos má být 5,20 t/ha, což je o 0,42 t/ha více. Oves byl oset na menší ploše o 269 ha, tj. o 11,1 %. Odhadovaný výnos (3,63 t/ha) je vyšší než loni a má se ho sklidit o 660 tun (tj. o 7,8 %) zrna méně.

Úroda raných brambor (předpokládaná sklizeň do 30. 6.) je v kraji očekávána ve výši 516 tun při výnosu 20,27 t/ha.

Řepka je nadále po pšenici druhou nejrozšířenější plodinou v kraji s podílem na struktuře osevních ploch 13,5 %. Jediná ze všech sledovaných plodin má řepka očekávaný nižší výnos než v loňském roce. Její osevní plocha se meziročně snížila o 13,1 %. Při osevní ploše 22,5 tis. ha a předpokládaném výnosu 3,29 t/ha (v celé ČR se očekává výnos 3,26 t/ha) je odhad sklizně 74 tis. tun s meziročním poklesem o 13,2 tis. tun, tj. o 15,2 %.

Tabulka: Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v HKK v roce 2019

První letošní odhady zahrnují také výnosy u ovoce, kde je kraj významným pěstitelem v rámci České republiky zejména třešní, višní a rybízu. Očekávaná sklizeň třešní je na druhém místě po kraji Středočeském a odhaduje se na 788 tun, což je téměř čtvrtina odhadované produkce v celé republice. Předpokládaná úroda višní 831 tun je třetí nejvyšší mezi kraji (po kraji Středočeském a Jihomoravském) a na celorepublikové sklizni se podílí 16,3 %. U rybízu má Královéhradecký kraj nejvyšší počet keřů mezi kraji a odhaduje se výnos 1,26 kg na 1 keř a nejvyšší sklizeň 769 tun mezi kraji. Produkce rybízu představuje 28,1 % hodnoty v České republice.

 

Více informací naleznete v navazujících publikacích: Odhady sklizně - operativní zpráva - k 10. 6. 2019  a  Soupis ploch osevů – k 31. 5. 2019

 

Další prognózu hektarových výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin podle stavu v červenci 2019 zveřejní Český statistický úřad 13. 8. 2019.

 

Další informace o zemědělství Královéhradeckého kraje jsou k dispozici v menu Statistiky v odkaze Statistiky/Zemědělství.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

  • Očekává se o pětinu vyšší úroda obilovin v kraji - aktualita v pdf
  • Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji a ČR
  • Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji v roce 2019