Odhady sklizně - operativní zpráva - k 10. 6. 2019

 
Kód: 270134-19
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Iveta Horáková
E-mail: iveta.horakova@czso.cz

Všechna data publikace (0,3MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 10. 6. 2019
porovnání s výsledky v roce 2018 Excel PDF
celkem Excel PDF
kraje - pšenice Excel PDF
          ječmen Excel PDF
          žito, oves, tritikale Excel PDF
          obiloviny, brambory rané, řepka Excel PDF
          jahody, třešně, višně Excel PDF
          rybíz, angrešt Excel PDF
Odhad sklizně brambor po dopočtu domácností Excel PDF

Grafy – odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin podle krajů
Obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – výnosy Excel PDF
Obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – produkce Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.07.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.