Nejvyšší počet domácích hostů v zimní sezóně mezi kraji

 

V prvních třech měsících roku se v Královéhradeckém kraji ubytovalo téměř 360 tisíc hostů. Byl to mezi kraji druhý nejvyšší počet po Hl. městě Praze a nejvyšší počet domácí klientely. Meziročně přibylo o osminu více hostů, zvýšil se počet domácích i zahraničních návštěvníků. Do kraje zavítala necelá desetina z celkového počtu všech hostů hromadných ubytovacích zařízení v České republice.

Během prvních třech měsíců roku 2018 se ubytovalo v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje 359,8 tisíc návštěvníků, což bylo o 40 tisíc (o 12,7,0 %) více než v 1. čtvrtletí loňského roku. Na nárůstu se podíleli jak domácí, tak i zahraniční hosté. Rezidenti (domácí hosté) tvořili 72,1 % z celkového počtu návštěvníků a přijelo jich o 29,7 tisíc (tj. o 12,9 %) více než v 1. čtvrtletí 2017. Nárůst zahraniční klientely (nerezidentů) byl také významný, hostů přijelo více o 10,9 tisíc, tj. o 12,2 %. Do kraje zavítala necelá desetina (9,1 %) z celkového počtu všech hostů hromadných ubytovacích zařízení v České republice, z toho domácí hosté se podíleli na republikovém počtu 13,2 % a zahraniční 5,0 %.

V kraji se ubytoval v dlouhé zimní sezóně nejvyšší počet domácích hostů, bylo to dokonce o 46 hostů více než v Hl. městě Praze. Počet domácích hostů se v kraji přehoupl přes 259 tisíc, u osob ze zahraničí to bylo přes 100 tisíc a kraj zde zaujal čtvrté pořadí za Hl. městem Prahou, Karlovarským krajem a Jihomoravským krajem.

 Meziroční nárůst hostů zaznamenaly všechny kraje, a to jak u domácí, tak i zahraniční klientely. K nejvyššímu nárůstu došlo u krajů Plzeňského, Jihočeského, Olomouckého a Středočeského. U kraje Plzeňského to byl čtvrtinový nárůst, u krajů Jihočeského, Olomouckého a Středočeského více než patnáctiprocentní nárůst.

Nejčastějšími zahraničními hosty (podle státního občanství) Královéhradeckého kraje byli turisté z Německa (39,0 tisíc osob), kteří tvořili 38,8 % všech nerezidentů. Oproti 1. čtvrtletí vloni jich přijelo o necelých šest tisíc (tj. o 17,5 %) více. Procentuálně podobný nárůst nastal u hostů ze sousedního Polska, kterých byl dle četnosti druhý nejvyšší počet – 33,5 tisíc osob. Oproti loňskému 1. čtvrtletí jich přijelo o 4,5 tisíc více (tj. o 15,7 %). Meziroční nárůst zaznamenali i hosté ze zemí, které se umístily na dalších místech z hlediska četnosti; Slovensko (16,0 %), Dánsko (20,0 %), Rusko (1,0 %) a Spojené království (7,7 %). Jedinou výjimkou z těchto zemí je Nizozemsko, kde došlo k poklesu počtu turistů o 18,2 %.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních vzrostl v kraji meziročně o 11,0 %, přičemž větší nárůst byl zaznamenán u domácích návštěvníků (11,5 %) než u zahraničních (10,0 %). Meziroční nárůst počtu přenocování vykázaly všechny kraje kromě Zlínského, nejvýraznější nárůst zaznamenaly kraj Plzeňský (o 22,0 %) a Středočeský (o 17,2 %). Pouze v kraji Zlínském došlo k poklesu počtu přenocování o 1,5 % a to u zahraničních hostů o 2,7 % a u domácích hostů o 1,3 %.

 Průměrná doba pobytu ve sledovaných zařízeních České republiky činila v 1. čtvrtletí letošního roku 2,7 noci, z toho cizinci 2,7 noci a domácí hosté také 2,7 noci. V Královéhradeckém kraji pobývali hosté v průměru 3,7 noci na jeden pobyt a mezi kraji to byl druhý nejdelší pobyt po kraji Karlovarském (4,7 noci). Cizinci se ubytovali v kraji v průměru 3,9 noci a domácí hosté 3,6 noci.

 

Více informací najdete v časových řadách.

Další informace o cestovním ruchu v Královéhradeckém kraji jsou v odkaze Statistiky/Cestovní ruch.