Meziročně přijelo do kraje o 62,6 % hostů méně, návštěvnost se ale odrazila ode dna

 

Návštěvnost Královéhradeckého kraje v 1. pololetí roku 2021 poklesla. Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo meziročně o 247 tisíc hostů méně a také počet přenocování byl o 63,5 % nižší. Výrazný byl zejména úbytek hostů ze zahraničí, který činil 89,9 %. Propad návštěvnosti trvá v souvislosti s koronavirovou krizí. Nejčastějšími zahraničními hosty byli turisté ze Slovenska a Německa. V samotném 2. čtvrtletí se návštěvnost zvýšila.

 

Během prvních šesti měsíců letošního roku se v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje ubytovalo 147,6 tisíc hostů, což bylo o 247,4 tisíc hostů méně než ve stejném období roku 2020. Na poklesu se podíleli jak domácí, tak i zahraniční hosté. Rezidenti (domácí hosté) tvořili většinu - 93,8 % - z celkového počtu hostů a přijelo jich o 166,1 tisíc (o 54,5 %) méně než v 1. pololetí 2020. Úbytek zahraniční klientely (nerezidentů) byl meziročně 89,9 % a představoval téměř 81,3 tisíce hostů.

V celé České republice došlo k meziročnímu poklesu hostů o 56,0 %. K jejich úbytku došlo u všech krajů ČR. Nejvyšší úbytek byl zaznamenán u hlavního města Prahy (o tři čtvrtiny) a dále u krajů Libereckého a Královéhradeckého (shodně téměř o dvě třetiny). Do Královéhradeckého kraje zavítalo 8,0 % z celkového počtu všech hostů hromadných ubytovacích zařízení v České republice, z toho domácí hosté se podíleli na republikovém počtu 8,9 % a zahraniční 3,2 %.

 

Tabulka: Hosté v HUZ v 1. pololetí 2021 podle krajů

 

V Královéhradeckém kraji se ubytoval čtvrtý nejvyšší počet hostů po hl. městě Praze, Jihomoravském a Jihočeském kraji. Počet domácích hostů v kraji dosáhl 138,5 tisíc a po hl. městě Praze byl také čtvrtý nejvyšší. U osob ze zahraničí zaujal náš kraj osmé pořadí, kdy nejvíce zahraničních hostů zamířilo do hl. města Prahy, Jihomoravského a Karlovarského kraje. U všech krajů došlo ke snížení návštěvnosti jak domácích, tak i zahraničních hostů.

Nejčastějšími zahraničními hosty (podle státního občanství) byli turisté ze Slovenska (téměř 3 tisíce osob), kteří tvořili třetinu všech nerezidentů. Oproti 1. pololetí 2020 jich přijelo o 2,1 tisíc osob, tj. o dvě pětiny méně. Ještě výraznější pokles nastal u hostů ze sousedního Německa, kterých bylo 1,9 tisíce (druhý nejvyšší počet) a přijelo jich o 33,2 tis. méně, tj. o 94,5 %. Podobný meziroční úbytek zaznamenali i hosté z Polska (o 96,0 %). Ze zemí, které se umístily na předních místech v počtu návštěvníků kraje, došlo k úbytku hostů ještě u Dánska (o 95,0 %), Itálie a Francie (shodně o dvě třetiny) a Ukrajiny (o dvě pětiny).

 

Graf: Nerezidenti v HUZ Královéhradeckého kraje podle zemí v 1. pololetí 2021

 

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních se v kraji snížil o 63,5 %, více u zahraničních (o 92,4 %) než u domácích návštěvníků (o 54,5 %). V celé České republice bylo zaznamenáno snížení počtu přenocování o 55,0 %. Meziroční pokles počtu přenocování vykázaly všechny kraje a nejvýraznější úbytek zaznamenaly hlavní město Praha (o tři čtvrtiny), Liberecký a Královéhradecký kraj (o 69,8 %, resp. 63,5 %).

 

Tabulka: Přenocování v HUZ v 1. pololetí 2021 podle krajů

 

Průměrný počet přenocování ve sledovaných zařízeních České republiky činil v 1. pololetí letošního roku 2,9 noci. U zahraničních návštěvníků to bylo 2,6 noci, u domácích 2,9 noci. V Královéhradeckém kraji pobývali hosté v průměru 3,6 noci na jeden pobyt a mezi kraji to bylo třetí místo po kraji Karlovarském (4,4 noci) a Olomouckém (4,3 noci). Cizinci strávili v našem kraji v průměru 2,8 noci, domácí hosté 3,6 noci.

V samotném 2. čtvrtletí 2021 zaznamenal Královéhradecký kraj meziroční zvýšení návštěvnosti o dvě pětiny. U zahraničních hostů to bylo zvýšení o 49,4 % a u domácích hostů o 39,2 %. Oproti 1. čtvrtletí tohoto roku došlo k nárůstu hostů celkem ze 16,6 tisíc na 131,0 tisíc (v absolutních hodnotách). Co se týče přenocování hostů, i zde jsou podobná čísla. Ve 2. čtvrtletí tohoto roku v kraji přenocovalo meziročně o 37,6 % hostů více, u hostů ze zahraničí to bylo o 55,9 % více a u domácích hostů o 36,7 % více. Proti 1. čtvrtletí 2021 došlo k nárůstu přenocování celkem ze 134,6 tisíc na 391,8 tisíc (absolutně).

 

Více informací najdete v časových řadách.

Další informace o cestovním ruchu v Královéhradeckém kraji jsou v odkaze Statistiky/Cestovní ruch.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

  • Meziročně přijelo do kraje o 62,6 % hostů méně, návštěvnost se ale odrazila ode dna - aktualita v pdf
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. pololetí 2021 podle krajů
  • Přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. pololetí 2021 podle krajů