Hostů se v kraji v roce 2017 ubytovalo o 100 tisíc více

 

V roce 2017 se v kraji ubytovalo o 8,8 % hostů více a jejich počet přesáhl milion již třetím rokem po sobě. Domácích turistů přibylo o desetinu a zahraničních o 5,9 %. Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních se meziročně zvýšil a průměrná doba pobytu činila 3,3 noci. V posledním čtvrtletí roku se ubytovalo meziročně o 3,6 % více hostů.

V hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje se v roce 2017 ubytovalo 1,26 miliónu hostů, což bylo o 102,3 tisíc osob, tj. o 8,8 % meziročně více. Nárůst byl způsoben přílivem domácí i zahraniční klientely. Domácí turisté (rezidenti) tvořili 77,5 % hostů a přijelo jich o 86,4 tisíc více, tj. o 9,7 %. Hostů ze zahraničí (nerezidentů) se ubytovalo o 15,8 tisíc více, tj. o 5,9 %. V Královéhradeckém kraji se ubytovala desetina domácích hostů České republiky, zahraniční se na celorepublikovém počtu podíleli jen 2,8 %.

mezikrajském srovnání se v kraji ubytoval čtvrtý nejvyšší počet hostů po Hl. městě Praze, Jihomoravském a Jihočeském kraji.

Tabulka: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 4. čtvrtletí 2017 podle krajů

V celé České republice přibylo hostů o 9,1 % vlivem jak zahraničních, tak domácích hostů. Z regionálního pohledu přibylo hostů ve všech čtrnácti krajích, nejvíce v Jihomoravském kraji (o 14,6 %) následovaném kraji Plzeňským (13,4 %) a Ústeckým (12,9 %). Nejméně hostů přibylo meziročně v kraji Zlínském (o 5,0 %).

Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo do Královéhradeckého kraje tradičně z Německa, a to téměř 117 tisíc. Jejich počet se zvýšil - proti roku 2016 jich bylo o 2,2 % více. Druzí v pořadí byli opět hosté z Polska (58,8 tisíc), těch přijelo o jednu pětinu více. Na třetím místě se umístili hosté ze Slovenska (25,5 tisíc), kterých se ubytovalo o 1,8 % více. Počet hostů z Nizozemska (12,3 tisíce) byl o 7,5 % vyšší než v roce 2016.

Graf: Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje podle zemí v 1. až 4. čtvrtletí 2017

Ve 4. čtvrtletí 2017 se v Královéhradeckém kraji ubytovalo celkem 205,9 tisíce hostů. V porovnání se stejným obdobím roku 2016 to bylo o 3,6 % více. Přibylo zahraničních i domácích hostů. Do hromadných ubytovacích zařízení v celé České republice přijelo také více hostů, a to jak zahraničních, tak domácích. Z hlediska mezikrajského porovnání přibylo hostů ve všech čtrnácti krajích, nejvíce v kraji Plzeňském (o 19,6 %), Jihomoravském (o 15,7 %) a Středočeském (o 10,6 %).

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje se meziročně zvýšil o 9,2 %. Téměř čtvrtinu přenocování tvořili zahraniční hosté. Na počtu přenocování hostů České republiky se kraj podílel 7,7 %, u domácích hostů 11,6 % a u zahraničních 3,7 %. Největší meziroční nárůst počtu přenocování v mezikrajském srovnání vykázala ubytovací zařízení v Jihomoravském a Královéhradeckém kraji (o 14,9 %, resp. 9,2 %) a nejmenší nárůst nastal v Jihočeském kraji (o 2,0 %). Ve všech krajích počet přenocování hostů vzrostl.

Tabulka: Přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 4. čtvrtletí 2017 podle krajů

Průměrná doba pobytu ve sledovaných zařízeních České republiky v roce 2017 činila 2,7 noci, z toho cizinci 2,6 noci a domácí 2,7 noci. V Královéhradeckém kraji pobývali hosté v průměru 3,3 noci na jeden pobyt, tj. o 0,6 noci více než v průměru za celou republiku. Mezi kraji to byl druhý nejdelší pobyt po kraji Karlovarském (4,9 noci). Cizinci strávili v našem kraji v průměru 3,4 noci, domácí hosté 3,2 noci.

V samotném 4. čtvrtletí dosáhl počet přenocování v Královéhradeckém kraji 601,2 tisíce. V porovnání se stejným obdobím roku 2016 to bylo o 5,3 % více. Z toho domácí klientela přenocovala o 4,9 % více, zahraniční o 6,5 % více. V regionálním členění růst vykázala ubytovací zařízení ve dvanácti krajích, pokles byl pouze v Kraji Vysočina (o 2,9 %) a stagnace v kraji Zlínském. Nejvyšší růst počtu přenocování vykázal kraj Plzeňský (o 21,1 %).

 

Více informací naleznete v časových řadách.

Další informace o cestovním ruchu v Královéhradeckém kraji jsou pod odkazem Statistiky/Cestovní ruch.