Cestovní ruch v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí 2024

 

V prvních třech měsících letošního roku se v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje ubytovalo 347,5 tisíc hostů, z toho byly tři čtvrtiny domácích. Meziročně přijelo o 7,9 tisíc hostů více, a to vlivem zahraničních návštěvníků. Návštěvnost byla mezi kraji druhá nejvyšší za hl. městem Prahou.

 

Do hromadných ubytovacích zařízení Královéhradeckého kraje přijelo během 1. čtvrtletí letošního roku celkem 347,5 tisíc hostů, což bylo o 7,9 tisíc hostů, tj. o 2,3 % více než v 1. čtvrtletí loňského roku. Návštěvnost se pozvolna zvyšuje a byla již jen o 4,0 % nižší než ve stejném období roku 2019 před pandemií.

Na vyšší návštěvnosti se podíleli pouze zahraniční hosté (nerezidenti), kterých se ubytovalo o 7,9 tisíc, tj. o 9,8 % meziročně více, avšak o sedminu méně než tomu bylo před pěti lety. Hosté ze zahraničí tvořili jednu čtvrtinu návštěvníků kraje. Rezidenti (domácí hosté) tvořili 74,6 % celkového počtu návštěvníků kraje a letos jich přijelo o 27 méně než v 1. čtvrtletí 2023, relativně beze změny. Tento počet byl již třetím rokem vyšší než před pandemií.

Do kraje zavítalo 8,4 % z celkového počtu všech hostů hromadných ubytovacích zařízení v České republice, z toho domácích 11,9 % a zahraničních 4,5 %.

Počet hostů byl druhý nejvyšší mezi kraji za hl. městem Prahou, stejně tak i u domácí klientely. U osob ze zahraničí kraj zaujal čtvrté nejvyšší pořadí za hl. městem Prahou, Karlovarským a Jihomoravským krajem. Počet ubytovaných hostů v 1. čtvrtletí letošního roku ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku vzrostl téměř ve všech krajích České republiky. Výjimku tvořil pouze Pardubický kraj, kde návštěvnost klesla o 1,6 %. Nejvyšší meziroční nárůst ubytovaných turistů (o 16,9 %) byl zaznamenán v hl. městě Praze, kam přijelo 1,6 milionu klientů.

Nejčastějšími zahraničními hosty (podle státního občanství) Královéhradeckého kraje byli turisté z Německa (34,0 tisíc osob), kteří tvořili 38,5 % všech nerezidentů. Meziročně jich přijelo o 3,8 tisíce více, tj. o 12,6 %. Nárůst nastal i u hostů ze sousedního Polska, kterých byl druhý nejvyšší počet (28,8 tisíc osob) a oproti loňskému 1. čtvrtletí to bylo o 5,1 tisíc více, tj. o jednu pětinu. Meziroční pokles zaznamenali hosté ze Slovenska (5,9 tisíc hostů), kterých se ubytovalo o 987 méně, tj. o jednu sedminu.

Dalšími zeměmi, které se umístily na předních příčkách návštěvnosti Královéhradeckého kraje, byly v 1. čtvrtletí Dánsko (3,0 tis. hostů), Ukrajina (2,8 tis. hostů), Nizozemsko (2,7 tis. hostů) a Spojené království (1,1 tis. hostů).

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních se meziročně mírně zvýšil, přičemž nárůst o 9,4 % byl zaznamenán u zahraničních hostů a u domácích hostů naopak pokles o 1,6 %. Královéhradecký kraj měl v 1. čtvrtletí druhý nejvyšší počet přenocování po hl. městě Praze a u domácí klientely byl v tomto počtu na prvním místě mezi kraji.

Největší zvýšení bylo meziročně v Kraji Vysočina (o jednu pětinu) a v hl. městě Praze (o 18,4 %). Meziroční pokles počtu přenocování hostů vykázalo pět krajů, největší byl v Libereckém kraji (o 4,7 %). U zahraniční klientely bylo největší meziroční zvýšení počtu přenocování také v Kraji Vysočina (o 43,9 %) a dále v krajích Středočeském a Jihočeském (u obou o více než čtvrtinu). Pokles nastal v krajích Pardubickém a Zlínském. U domácích hostů byl pokles počtu přenocování v šesti krajích, nejvíce v Ústeckém kraji (o 6,9 %).

Průměrná doba pobytu ve sledovaných zařízeních cestovního ruchu České republiky činila v 1. čtvrtletí letošního roku 2,6 noci, z toho cizinci 2,5 noci a domácí hosté 2,6 noci. V Královéhradeckém kraji pobývali hosté v průměru 3,6 noci na jeden pobyt a mezi kraji to byl druhý nejdelší pobyt za krajem Karlovarským. Cizinci i domácí hosté se ubytovali v kraji shodně v průměru na 3,6 noci.

 

Více informací najdete v časových řadách.

Další informace o cestovním ruchu v Královéhradeckém kraji jsou v odkaze Statistiky/Cestovní ruch.

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová
KS ČSÚ v Hradci Králové
Tel.: 495 762 317
E-mail: vera.varmuzova@czso.cz

 

 

  • Cestovní ruch v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí 2024 - komentář v PDF
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. čtvrtletí 2024 podle krajů
  • Přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. čtvrtletí 2024 podle krajů