Červencový odhad sklizně zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji

 

Na základě druhého letošního odhadu sklizně k 15. červenci se předpokládá sklizeň základních obilovin v kraji ve výši téměř 392 tis. tun. Očekává se nižší úroda pšenice celkem a ječmene celkem v porovnání s loňskou skutečností. U základních obilovin bude pokles třináctiprocentní. Naopak vyšší úrodu očekáváme u žita, ovsa a řepky. Královéhradecký kraj zaujímá 1. místo mezi všemi kraji ve sklizni mrkve, 2. místo ve sklizni pšenice jarní a třešní a třetí místo ve sklizni cibule a višní.

K 15. červenci 2018 zpracoval Český statistický úřad odhady hektarových výnosů a sklizní máku, hrachu setého, vybraných druhů ovoce a zeleniny a zpřesnil odhady produkce základních druhů obilovin (pšenice, žita, ječmene, ovsa a tritikale), řepky, brambor raných, jahod, třešní a višní.

Druhý zpřesněný odhad sklizně předpokládá v Královéhradeckém kraji produkci základních obilovin ve výši 392 tis. tun zrna. Proti loňské sklizni je to o 58,9 tisíc tun, tj. o 13,1 % méně. Odhadovaný průměrný hektarový výnos 5,11 t/ha je o 12,3 % (tj. o 0,71 t/ha) nižší proti loňské skutečnosti. V celé České republice se očekává snížení produkce základních obilovin o 7,5 % a snížení výnosů z loňských 5,43 t/ha na odhadovaných 5,07 t/ha. V kraji se očekávají nižší výnosy u všech druhů obilovin kromě pšenice jarní a ovsa. U řepky se odhaduje výnos vyšší o 4,7 % než v loňském roce.

Tabulka: Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji a České republice

Produkce nejrozšířenější obiloviny pšenice ozimé se očekává v kraji ve výši 240,8 tis. tun a proti loňské sklizni je to snížení o více než čtvrtinu (tj. o 86 tis. tun). Odhadovaný výnos 5,46 tun z jednoho hektaru je nižší než loni (6,10 tun z hektaru). U pšenice jarní se předpokládá sklizeň při hektarovém výnosu 4,40 tuny 42,7 tis. tun zrna, což je o 243,5 % více než v loňském roce. Zde se však navýšila i osevní plocha o 232 %. Odhad produkce ozimého ječmene činí 28,7 tis. tun, tj. o 13,5 tis. tun (o třetinu) méně. U jarního ječmene se očekává růst sklizně o pětinu. U žita předpokládáme také růst produkce o 4,1 % (tj. o 310 tun), u ovsa růst o 18,8 % (tj. o 1,3 tis. tun).

Odhadovaná sklizeň raných brambor (předpokládaná sklizeň do 30. 6.) je v kraji 466 tun při výnosu 23,25 t/ha.

Řepka je druhou nejrozšířenější plodinou v kraji s podílem na struktuře osevních ploch 15,7 %. Při osevní ploše 25,9 tis. ha a předpokládaném výnosu 3,13 t/ha (v celé ČR se očekává výnos také 3,13 t/ha) je odhad sklizně 81,0 tis. tun s meziročním nárůstem 15,3 %.

Úroda máku se letos odhaduje v kraji na 2,6 tis. tun při hektarovém výnosu 0,58 t s podílem na celorepublikové očekávané produkci máku 10,2 %.

Tabulka: Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji v roce 2018

Druhé letošní odhady zahrnují také výnosy u ovoce, kde je kraj významným pěstitelem v rámci České republiky zejména třešní a višní. Očekávaná sklizeň třešní je v Královéhradeckém kraji druhá nejvyšší po kraji Středočeském a odhaduje se na 531 tun, což je téměř pětina odhadované produkce v celé republice. Očekávaná produkce višní 883 tun je třetí nejvyšší mezi kraji (po kraji Středočeském a Jihomoravském) a na celorepublikové sklizni se podílí 13,3 %. Oproti loňským červencovým odhadům je sklizeň třešní i višní zhruba dvojnásobná.

U pěstovaných druhů zeleniny se kraj podílí na očekávané celorepublikové produkci u mrkve více než dvěma pětinami (11,5 tis. tun) a u cibule téměř pětinou (8,5 tis. tun). Společně se Středočeským a Jihomoravským krajem jsme v republice hlavní pěstitelé mrkve i cibule.

 

Více informací v navazující publikaci Odhady sklizně - operativní zpráva – k 15. 7. 2018:

https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-15-7-2018

 a Soupis ploch osevů – 2018:

https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-5-2018

 

Další prognózu hektarových výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin podle stavu k 15. 9. 2018 zveřejní Český statistický úřad 15. 10. 2018.

Další informace o zemědělství Královéhradeckého kraje jsou v odkaze Statistiky/Zemědělství.

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ Hradec Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

  • Červencový odhad sklizně zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji - aktualita v pdf