Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 7. 2018

 
Kód: 270128-18
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Iveta Horáková
E-mail: iveta.horakova@czso.cz

Všechna data publikace (0,4 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 7. 2018
porovnání s výsledky v roce 2017 Excel PDF
celkem Excel PDF
kraje - pšenice Excel PDF
          ječmen Excel PDF
          žito, oves, tritikale Excel PDF
          základní obiloviny, hrách na zrno, brambory rané Excel PDF
          řepka, mák, mrkev Excel PDF
          cibule, květák, okurky nakládačky Excel PDF
          jahody, broskve, meruňky Excel PDF
          třešně, višně Excel PDF

Grafy – odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin podle krajů
Základní obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – výnosy Excel PDF
Základní obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – produkce Excel PDF
Struktura osevních ploch obilovin v roce 2018 Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.08.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.