Sebevraždy ve Zlínském kraji v roce 2016

 

Když se řekne, že někdo spáchal sebevraždu, každý z nás okamžitě zbystří. Sebevraždy vždy budí pozornost lidí, přestože tvoří pouze malé procento z počtu všech zemřelých. Ve Zlínském kraji byla v roce 2016 v 70 případech uvedena příčina úmrtí sebevražda.

Ve Zlínském kraji v roce 2016 zemřelo 6 194 osob, z toho 70 lidí svůj život ukončilo dobrovolně. Podíl sebevražd tak činil 1,13 % z celkového počtu zemřelých. Oproti roku 2015 se počet sebevražd snížil o 4, což je o 5,4 %. Mezi těmi, co odešli v loňském roce dobrovolně, bylo 58 mužů a 12 žen. Největší sebevražednost byla v okrese Vsetín (25) a nejmenší v okresech Uherské Hradiště (14) a Zlín (14). Nejvíce sebevrahů bydlelo ve městě Uherské Hradiště (8,6 %).   

Od roku 2006 bylo v našem kraji spácháno 960 sebevražd, z toho 636 úmyslným sebepoškozením oběšením, uškrcením a zadušením (66,3 %). Nejvíce lidí si vzalo život v roce 2010 (100) a nejméně v loňském roce.

V rozdělení podle věku bylo v loňském roce spácháno nejvíce sebevražd ve věku 50 – 64 let (22), dále pak ve věku 30 – 49 let (20), 65 let a více (17) a do 29 let (11). 

Tab. 1 Sebevraždy v okresech Zlínského kraje

Tab. 1 Sebevraždy v okresech Zlínského kraje

 

Mezi zemřelými vlastním přičiněním je pouze 17,1 % žen. Vloni v okrese Uherské Hradiště spáchala sebevraždu pouze 1 jedna žena. Během desetiletého období v okrese Vsetín odešlo z tohoto světa dobrovolně 44 žen, což bylo nejvíce mezi okresy našeho kraje (29,9 %).

 

Graf 1 Sebevraždy ve Zlínském kraji v letech 2006 - 2016

Graf 1 Sebevraždy ve Zlínském kraji v letech 2006 - 2016

Ve srovnání s ostatními kraji byl počet sebevražd ve Zlínském kraji v roce 2016 4. nejnižší. Hodnota v relativním vyjádření (v průměru 12,0 sebevražd ročně na 100 000 obyvatel) byla mezi kraji 4. nejnižší zároveň s Pardubickým krajem. Nejvyšší počet sebevražd byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji, ale relativní vyjádření udává, že nejvyšší úroveň sebevražednosti byla v Libereckém kraji, na 100 000 obyvatel zde připadlo 16,4 sebevražd. 

Graf 2 Sebevraždy ve Zlínském kraji v roce 2016 Graf 2 Sebevraždy ve Zlínském kraji v roce 2016

V členění na pětileté věkové skupiny byla nejpočetněji zastoupena skupina zemřelých ve věku 51 až 55 let – 11 sebevrahů tvořilo 15,7 % z celku. Další početná skupina byla ve věku 66 – 70 let (10 sebevrahů, 14,3 % z celkového počtu).

Nejvíce sebevražd bylo v kraji spácháno v září, a to 10, v lednu i v březnu bylo evidováno 9 sebevražd. Naproti tomu v srpnu byly spáchány 2 sebevraždy.

 

Graf 3 Sebevraždy dle pohlaví v % v letech 2015 a 2016 v okresech Zlínského kraje

Graf 3 Sebevraždy dle pohlaví v % v letech 2015 a 2016 v okresech Zlínského kraje

Nejčastějším způsobem provedení sebevraždy v roce 2016 ve Zlínském kraji bylo úmyslné sebepoškození oběšením, uškrcením a zadušením (42 sebevražd, tj. 60,0 % z celku), následoval skok z výše (9 sebevražd, tj. 12,9 % celku), skok nebo lehnutí si „před pohybující se předmět“ (8 sebevražd, 11,4 %), použití střelné zbraně (3 sebevraždy, 4,3 % z celku) a taktéž sebepoškození ostrým předmětem (3 sebevraždy, 4,3 %).

 

Graf 4 Sebevraždy v roce 2016 podle krajů

Graf 4 Sebevraždy v roce 2016 podle krajů

 

 Graf 5 Sebevraždy v letech 2007 až 2016 podle krajů

 

 Graf 5 Sebevraždy v letech 2007 až 2016 podle krajů