Sebevraždy ve Zlínském kraji

 

Když se řekne, že někdo spáchal sebevraždu, každý z nás okamžitě zbystří. Sebevraždy vždy budí pozornost lidí, přestože tvoří pouze malé procento z počtu všech zemřelých. Ve Zlínském kraji byla v roce 2015 v 74 případech uvedena příčina úmrtí sebevražda.

Ve Zlínském kraji v roce 2015 zemřelo 6 290 osob, z toho 74 lidí svůj život ukončilo dobrovolně. Podíl sebevražd tak činil 1,18 % z celkového počtu zemřelých. Oproti roku 2014 se počet sebevražd snížil o 18, což je o 19,6 %. Mezi těmi, co odešli v loňském roce dobrovolně, bylo 62 mužů a 12 žen. Největší sebevražednost byla v okrese Vsetín (24) a nejmenší v okrese Uherské Hradiště (13). Nejvíce sebevrahů bydlelo ve městě Zlíně (10,8 %).    

Za deset let bylo v našem kraji spácháno 890 sebevražd, z toho 594 úmyslným sebepoškozením oběšením, uškrcením a zadušením (66,7 %). Nejvíce lidí si vzalo život v roce 2010 (100) a nejméně v loňském roce.   

V rozdělení podle věku bylo v loňském roce spácháno nejvíce sebevražd ve věku 65 let a více (28), dále pak ve věku 30 – 49 let (22), 50 – 64 let (21) a do 29 let (3).  

Tab. 1 Sebevraždy v okresech Zlínského kraje

Tab. 1 Sebevraždy v okresech Zlínského kraje

 

Mezi zemřelými vlastním přičiněním je pouze 15,3 % žen. V loni v okrese Zlín spáchala sebevraždu pouze 1 jedna žena. Během desetiletého období v okrese Vsetín odešlo z tohoto světa dobrovolně 40 žen, což bylo nejvíce mezi okresy našeho kraje (29,6 %).

 

Graf 1 Sebevraždy ve Zlínském kraji v letech 2006 - 2015

Graf 1 Sebevraždy ve Zlínském kraji v letech 2006 - 2015

Ve srovnání s ostatními kraji byl počet sebevražd ve Zlínském kraji (890) během deseti let 6. nejvyšší. Hodnota v relativním vyjádření (v průměru 15,1 sebevražd ročně na 100 000 obyvatel) byla mezi kraji 5. nejvyšší. Nejvyšší úroveň sebevražednosti v desetiletém období byla v Karlovarském kraji, kde na 100 000 obyvatel připadlo 16,4 sebevrahů, naopak nejnižší byla v Kraji Vysočina, kde na 100 000 obyvatel připadlo 11,5 sebevrahů.