Průmysl v roce 2016 ve Zlínském kraji

 

V uplynulém roce na území Zlínského kraje sídlilo 182 podniků se 100 a více zaměstnanci. Jde o 7,8 % z celkového počtu těchto firem v České republice. Kraj se tak dostal na 5. místo za Jihomoravský (10,6 %) a Moravskoslezský (10,1 %) kraj, Hlavní město Prahu (9,8 %) a Středočeský kraj (9,5 %).

Na Grafu 1 můžeme vidět, že se počet podniků po nárůstu v letech 2008 a 2009 a poklesu během let 2010 až 2014, postupně dostal v minulém roce až na obdobnou hodnotu jako v roce 2007.

 

Graf 1 Srovnání vývoje tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy s počtem podniků v letech 2007 až 2016

Graf 1 Srovnání vývoje tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy s počtem podniků v letech 2007 až 2016

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v roce 2016 činil 53 024 osoby, což je o 2,0 % více než v roce předchozím. Jak lze pozorovat na Grafu 2, počet zaměstnanců v kraji od roku 2011 stále roste, ačkoliv maxima za posledních 10 let z roku 2008 (53 916), nedosáhl.

Nejvíce vzrostl meziročně daný ukazatel v Ústeckém kraji – o 6,6 %. Pouze v Hlavním městě Praze evidenční počet zaměstnanců klesl, a to o 0,5 %.

 

Graf 2 Srovnání vývoje průměrného evidenčního počtu zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v letech 2007 až 2016

 Graf 2 Srovnání vývoje průměrného evidenčního počtu zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v letech 2007 až 2016

 

Rozdíl mezi průměrnou měsíční mzdou v celé České republice (30 012 Kč) a ve Zlínském kraji (27 436 Kč) činil 2 576 Kč. I tak kraj zaznamenal oproti roku 2015 zvýšení průměrné mzdy o 4,8 %, což je 4. nejvyšší nárůst v republice za Ústeckým (5,1 %), Karlovarským (5,0 %) a Jihočeským krajem (4,9 %).

Jak dále ilustruje Tab. 1 níže, tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy dosáhly ve Zlínském kraji 169 055 mil. Kč. Šlo o zvýšení o 0,2 procentního bodu. Pokles oproti roku 2015 nastal celkem ve čtyřech krajích republiky (v Libereckém, Hlavním městě Praze, Pardubickém a Ústeckém kraji). Nejvyšší vzrůst zaznamenal Středočeský kraj (7,1 %).

 

Tab. 1 Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů

Tab. 1 Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů