Průměrné mzdy ve 2. čtvrtletí 2019

 

Ve 2. čtvrtletí 2019 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství v kraji proti stejnému období předchozího roku o 2 094 Kč na 30 288 Kč. Procentní nárůst 7,4 % byl mírně vyšší než na úrovni republiky.

2. čtvrtletí 2019

Průměrný počet zaměstnanců v 2. čtvrtletí ve Zlínském kraji meziročně vzrostl o 0,2 %, tedy o 0,3 tis. osob. Kraj se tak zařadil mezi 5 krajů, ve kterých byl zaznamenán nárůst počtu zaměstnanců. Na úrovni republiky představoval nárůst 0,5 %.

V přepočtu na plně zaměstnané dosáhl průměrný počet zaměstnanců v kraji 210,7 tis. osob, což představuje 5,1 % z celorepublikového celku.

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 2019

Tabulka 1: Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 2019

 

V 2. čtvrtletí 2019 činila průměrná mzda na přepočtené počty zaměstnanců v kraji 30 288 Kč a meziročně vzrostla o 7,4 %, zatímco na úrovni republiky to bylo o 7,2 %. Růst průměrné mzdy byl mezi kraji čtvrtý nejvyšší, nejrychleji rostly mzdy v Moravskoslezském kraji (o 7,8 %), následovaly kraje Královéhradecký a Jihočeský. I přes nárůst zůstává průměrná hrubá mzda v kraji pod celorepublikovým průměrem a v mezikrajském srovnání je třetí nejnižší. Proti Karlovarskému kraji, kde byla zjištěna nejnižší mzda mezi kraji (29 691 Kč), je jen o 597 Kč vyšší.

Nejpomalejší nárůst průměrné hrubé mzdy byl zaznamenán v Hl. m Praze (6,3 %), kde je ale průměrná mzda dlouhodobě nejvyšší, v 2. čtvrtletí roku 2019 dosáhla 42 297 Kč. Ve srovnání s touto hodnotou je průměrná mzda ve Zlínském kraji nižší o 12 tis. Kč a proti republikovému průměru, který dosáhl 34 105 Kč, zaostává o 3 817 Kč.

V absolutním vyjádření nárůst průměrné mzdy ve Zlínském kraji činil 2 094 Kč, přitom mezi kraji se pohyboval v rozmezí od 1 891 Kč (Kraj Vysočina) po 2 500 Kč (Středočeský kraj).

 Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance ve 2. čtvrtletí 2019 (přepočteno na plně zaměstnané)

  Nominální změna (2. Q 2019/2. Q 2018)                     Průměrná mzda ve 2. čtvrtletí 2019

 Graf 1: Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance ve 2. čtvrtletí 2019 (přepočteno na plně zaměstnané)

 

1. až 2. čtvrtletí 2019

Počet zaměstnanců (přepočtené počty) od počátku roku proti stejnému období roku 2018 nejvíce vzrostl v Hl. m. Praze (o 2,8 %). Následovaly kraje Královéhradecký, Jihomoravský a Zlínský. V ostatních krajích se počet nezměnil nebo poklesl. Průměrný počet zaměstnanců ve Zlínském kraji dosáhl 210,3 tis. a meziročně vzrostl o 0,4 %, což v absolutním vyjádření činí 0,8 tis. osob. Na celkovém počtu zaměstnanců v ČR se kraj podílel 5,1 %.

 

Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2019

tabulka 2: Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2019

 

Ve sledovaném období dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců výše 29 411 Kč. Meziročně vzrostla o 7,4 %, tedy o 2 034 Kč. Na úrovni republiky meziročně vzrostly průměrné mzdy o 7,3 %, mezi kraji se nárůst pohyboval v rozmezí od 6,4 % (Kraj Vysočina) po 8,0 % (Královéhradecký kraj). Průměrná hrubá mzda v kraji zůstává i nadále jednou z nejnižších mezi kraji, v mezikrajském srovnání řadí kraj na 13., tedy předposlední příčku.

Nižší průměrná mzda byla zjištěna jen v Karlovarském kraji (29 031 Kč), tedy o 380 Kč nižší než v kraji Zlínském. Naopak nejvyšší průměrná mzda byla v Hl. m. Praze, a to 41 964 Kč. S odstupem 7,6 tis. Kč následoval kraj Středočeský, kde byla průměrná mzda 34 337 Kč. Proti těmto dvěma krajům zaostávala průměrná hrubá mzda ve Zlínském kraji o 12 553 a 4 926 Kč.

Meziroční zvýšení průměrných mezd vyjádřeno v korunách se pohybovalo mezi kraji od 1 819 Kč (Kraj Vysočina) po 2 561 Kč (Hl. m. Praha). Z tohoto pohledu je přírůstek ve Zlínském kraji (2 034 Kč) čtvrtý nejnižší mezi kraji.

 

Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. až 2. čtvrtletí 2019 (přepočteno na plně zaměstnané)

 Nominální změna                                                             Průměrná mzda v 1. až 2. čtvrtletí 2019

(1. až 2. čtvrtletí 2019/1. až 2. čtvrtletí 2018)  

 Graf 2: Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. až 2. čtvrtletí 2019 (přepočteno na plně zaměstnané)

 

Více informací na:

Průměrné mzdy - 2. čtvrtletí 2019

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935

 

  • Průměrné mzdy ve 2. čtvrtletí 2019
  • Související informace

  • Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 2019
  • Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2019