Průměrná mzda ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2016

 

Průměrná měsíční hrubá mzda v podnicích Zlínského kraje za 1. čtvrtletí 2016 činila 23 416 Kč (v přepočtu na plně zaměstnané osoby). Ve srovnání s 1. čtvrtletím loňského roku se zvýšila o 1 376 Kč, tj. o 6,2 %. Reálný růst, který zohledňuje inflaci, činil 5,7 %.

 

Z celorepublikového hlediska byl zaznamenán meziroční nárůst hrubé měsíční mzdy u všech krajů kromě Hlavního města Prahy. V tomto kraji poklesla průměrná hrubá měsíční mzda o 0,7 %. Z ostatních krajů bylo nejvyšší zvýšení vypočteno v Karlovarském kraji (o 8,1 %), nejmenší ve Středočeském kraji (o 5,0 %). Průměrná hodnota nárůstu mzdy v celé republice byla ještě nižší, a to 4,4 %. U Zlínského kraje bylo procentuální zvýšení mezd mezi kraji šesté nejvyšší.

Největší nárůst mzdy v korunách byl zjištěn v Královéhradeckém kraji (zvýšení o 1 748 Kč), nejnižší ve Středočeském kraji (o 1 249 Kč). V celé republice činil průměrný nárůst mezd 1 119 Kč. V Hlavním městě Praze poklesla průměrná mzda o 221 Kč. Ve Zlínském kraji bylo zjištěno osmé nejvyšší zvýšení, a to o 1 376 Kč.

V porovnání výši mezd mezi kraji byla Zlínská mzda druhá nejnižší. Nižší mzdu pobírali stejně jako v předchozích obdobích zaměstnanci Karlovarského kraje (23 096 Kč), a to i přes nejvyšší procentuální meziroční nárůst a druhé nejvyšší zvýšení v korunách (o 1 731 Kč). Zaměstnanci Karlovarského kraje měli od zlínských nižší mzdu o 320 Kč.

Rozdíl mezi nejvyšší mzdou, která byla i přes meziroční snížení v Hlavním městě Praze, a mzdou ve Zlínském kraji činil 9 518 Kč. Pod celorepublikovou úrovní průměrné hrubé měsíční mzdy jsou mimo hlavní město všechny kraje, z nichž Zlínský je od ní nižší o 3 064 Kč.

Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominálních mezd ovlivněn vývojem cenové úrovně vyjádřené indexem spotřebitelských cen (inflace). V 1. čtvrtletí 2016 činila míra inflace 0,5 %. Celková reálná mzda v kraji tak vlivem inflace vzrostla o 5,7 %. 

Z předběžných výsledků za 1. čtvrtletí 2016 je zřejmé pokračování nárůstu zaměstnanosti v kraji. V podnicích ve Zlínském kraji bylo v průměru ve sledovaném období zaměstnáno celkem 201,4 tis. osob (v přepočtu na plně zaměstnané osoby), což je o 2,9 tis. zaměstnanců více než ve stejném období předchozího roku. Procentuální nárůst počtu zaměstnanců v kraji činil 1,4 % a byl tak o 0,7 procentního bodu nižší než údaj za celou Českou republiku.

Ve všech krajích se ve sledovaném období počet zaměstnanců zvýšil, nejvíce v Hlavním městě Praze (o 25,1 tis. osob, tj. o 3,3 %) a nejméně v Karlovarském kraji (o 0,1 tis. osob, tj. o 0,1 %). U Zlínského kraje bylo zvýšení mezi kraji v osobách čtvrté nejnižší a v procentuálním vyjádření druhé nejnižší.

Poznámka: Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště tzv. „pracovištní metodou“. Zahrnuti jsou i zaměstnanci sledovaných subjektů pracující mimo území ČR.

 

Tab. Počet zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích v 1. čtvrtletí 2016 (podle místa pracoviště)

 Tab. Počet zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích v 1. čtvrtletí 2016 (podle místa pracoviště)

 

Graf 1 Průměrný evidenční počet zaměstnanců v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2016 (přepočtené počty)

 

Graf 1 Průměrný evidenční počet zaměstnanců v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2016 (přepočtené počty)

 

 

Graf 2 Průměrná měsíční hrubá mzda zaměstnanců v krajích a ČR v 1. čtvrtletí 2016 (přepočtené počty)

 

Graf 2 Průměrná měsíční hrubá mzda zaměstnanců v krajích a ČR v 1. čtvrtletí 2016 (přepočtené počty)

 

 

Graf 3 Meziroční přírůstek/úbytek průměrných mezd v krajích a ČR  v 1. čtvrtletí 2016

 

Graf 3 Meziroční přírůstek/úbytek průměrných mezd v krajích a ČR  v 1. čtvrtletí 2016

 

Poznámka

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr.

Do roku 2011 byla průměrná mzda zjišťována podnikovou metodou, vykazující jednotka byla zařazena do kraje, v němž sídlí jeho ústředí. Nyní je územní třídění provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců, tzv. pracovištní metodou, která poskytuje pravdivější regionální pohled na trh práce. 

 

Více informací naleznete na:

Průměrné mzdy - 1. čtvrtletí 2016