Průměrná mzda v kraji ve 2. čtvrtletí 2018

 

Ve 2. čtvrtletí 2018 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství v kraji proti stejnému období předchozího roku o 2 290 Kč a činila 28 172 Kč. Procentní nárůst 8,8 % byl mírně nižší než na úrovni republiky.

2. čtvrtletí 2018

Počet zaměstnanců ve 2. čtvrtletí na úrovni republiky meziročně vzrostl o 1,9 %, ve Zlínském kraji byl růst pomalejší, představoval 1,5 %, v absolutním vyjádření to znamená 3,2 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané).

Průměrný počet zaměstnanců v kraji ve 2. čtvrtletí dosáhl 209,0 tis. přepočtených osob, což představuje 5,1 % z celorepublikového celku.

Ve 2. čtvrtletí 2018 činila průměrná mzda na přepočtené počty zaměstnanců v kraji 28 172 Kč a meziročně vzrostla o 8,8 %. Proti stejnému období minulého roku se zvýšila o 2 290 Kč.

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 2018

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 2018

Meziroční nárůst průměrné hrubé mzdy v kraji byl ve srovnání s ostatními kraji sedmý nejvyšší. Nejrychleji rostly průměrné mzdy ve Středočeském kraji (10,7 %), naopak nejpomaleji v Hl. m Praze (6,9 %), kde je ale průměrná mzda dlouhodobě nejvyšší, ve 2. čtvrtletí roku 2018 to bylo 39 688 Kč. Naopak nejnižší průměrná mzda byla zjištěna v Karlovarském kraji, a to 27 741 Kč, s odstupem 431 Kč následuje Zlínský kraj. Proti republikovému průměru, který dosáhl 31 851 Kč, je průměrná mzda ve Zlínském kraji nižší o 3 679 Kč.

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance ve 2. čtvrtletí 2018 (přepočteno na plně zaměstnané)

      Nominální změna (2. Q 2018/2. Q 2017)                        Průměrná mzda ve 2. čtvrtletí 2018

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance ve 2. čtvrtletí 2018 (přepočteno na plně zaměstnané)

1. až 2. čtvrtletí 2018

Počet zaměstnanců (přepočtené počty) meziročně vzrostl ve všech krajích, ve Zlínském kraji byl nárůst pátý nejvyšší. Nejrychleji rostl počet zaměstnanců v Hl. m. Praze, kde došlo k nárůstu o  4,5 %. Ve Zlínském kraji byl meziroční nárůst 1,8 %, zatímco na úrovni republiky 2,1 %.

Průměrný počet zaměstnanců v kraji se proti stejnému období roku 2017 zvýšil o 3,6 tis. na 208,2 tis. osob. Na celkovém počtu zaměstnanců v ČR se kraj podílel 5,1 %.

V ČR meziročně vzrostly průměrné mzdy o 8,6 %, mezi kraji se nárůst pohyboval v rozmezí od 6,9 % (Hl. m. Praha) po 9,7 % (Královéhradecký kraj). Ve Zlínském kraji došlo k nárůstu o 9,0 %.

 

Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2018

Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2018

 

Průměrná hrubá mzda v kraji zůstává i nadále jednou z nejnižších mezi kraji. Ve sledovaném období dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců výše 27 345 Kč. Je to o 2 263 Kč více než ve stejném období roku 2017. Mezi kraji je to druhá nejnižší hodnota, je jen o 198 Kč vyšší než minimum mezi kraji zjištěné v Karlovarském kraji. Naopak nejvyšší průměrná mzda byla v Hl. m. Praze, a to 39 309 Kč. S odstupem 7,3 tis. Kč následoval kraj Středočeský, kde byla průměrná mzda 31 980 Kč (o 4 635 Kč více než ve Zlínském kraji).

Zvýšení průměrných mezd proti stejnému období roku 2017 vyjádřeno v korunách se pohybovalo mezi kraji od 2 101 Kč (Moravskoslezský kraj) po 2 783 Kč (Středočeský kraj). Z tohoto pohledu je přírůstek ve Zlínském kraji (2 263 Kč) pátý nejnižší mezi kraji.

 

Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. až 2. čtvrtletí 2018 (přepočteno na plně zaměstnané)

Nominální změna                                                                          Průměrná mzda v 1. až 2. čtvrtletí 2018

(1. až 2. čtvrtletí 2018/1. až 2. čtvrtletí 2017) 

Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. až 2. čtvrtletí 2018 (přepočteno na plně zaměstnané)

 

Více informací na:

Průměrné mzdy - 2. čtvrtletí 2018

 

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně

email: infoservis-zl@czso.cz

te.: 577 004 935