Požáry ve Zlínském kraji v roce 2023

 

Podle údajů Hasičského záchranného sboru ČR bylo na území Zlínského kraje v roce 2023 likvidováno 659 požárů, nejméně ze všech krajů České republiky. Během nich došlo ke zranění 72 osob a jedna osoba přišla o život. Přímá škoda zapříčiněna požáry dosáhla částky 226,4 mil. Kč. Hasičským zásahem byly uchráněné hodnoty ve výši 559,1 mil. Kč.

 

Během loňského roku zasahovali ve Zlínském kraji hasiči u 659 případů s meziročním poklesem 22,9 %, tj. o 196 případů méně. Po extrémním roce 2022 se počet požárů snížil pod hladinu krajského průměru od vzniku kraje v roce 2000. Na území České republiky vzniklo v roce 2023 celkem 17 758 požárů, z nichž 3,7 % připadlo na území Zlínského kraje.

V mezikrajském porovnání vzniklo nejvíce požárů (2 647) na území Středočeského kraje, nejméně požárů evidoval Zlínský kraj. Rovněž v případě relativního vyjádření (na 1 000 obyvatel) zaujímal Zlínský kraj s hodnotou 1,1 ‰ nejnižší příčku. Nejvíce požárů v relativním vyjádření řešili hasiči v Karlovarském kraji (2,3 ‰). Republikový průměr činil 1,6 ‰.

 

Tab. 1  Požáry podle krajů v roce 2023

Tabulka 1:Požáry podle krajů v roce 2023

 

V rámci Zlínského kraje vzniklo nejvíce požárů (211) na území okresu Zlín, nejméně (121) v okrese Kroměříž. V relativním vyjádření evidoval nejvyšší hodnotu okres Vsetín (1,3 ‰) a nejnižší okres Uherské Hradiště (1,0 ‰). Ve všech okresech Zlínského kraje došlo k meziročnímu snížení vzniku požárů, nejvíce na Zlínsku (o 28,2 %), nejméně na Vsetínsku (o 12,6 %).

 

Graf 1  Požáry na 1 000 obyvatel podle krajů v roce 2023

Graf 1:Požáry na 1 000 obyvatel podle krajů v roce 2023

 

I přes pokles počtu požárů se proti roku 2022 navýšila přímá škoda způsobená požáry o 45,7 mil. Kč (o 25,3 %) na částku 226,4 mil. Kč za rok 2023. Přímá škoda na republikové úrovni činila 5,7 mld. Kč a Zlínský kraj se podílel na částce ze 4,0 %. V přepočtu na 1 požár hodnota přímé škody dosáhla ve Zlínském kraji 343,6 tis. Kč za rok 2023. Meziročně se rovněž tento ukazatel navýšil o 132,2 tis. Kč, tj. o 62,5 %. V porovnání s republikovým průměrem přímé škody na 1 požár (318,9 tis. Kč) byla krajská částka nadprůměrná.

 

Graf 2  Požáry a přímá škoda na 1 požár ve Zlínském kraji v letech 2004 až 2023

Graf 2:Požáry a přímá škoda na 1 požár ve Zlínském kraji v letech 2004 až 2023

 

Největší celkovou přímou škodu 2,1 mld. Kč způsobily požáry ve Středočeském kraji, což představovalo 37,7 % z celorepublikové hodnoty. Proti tomu nejmenší škody evidovali hasiči v Karlovarském kraji (112,6 mil. Kč). Zlínský kraj se zařadil na 6. nejnižší pozici. Středočeský kraj rovněž zaznamenal nejvyšší přímou škodu (806,8 tis. Kč) způsobenou jedním požárem, nejmenší škodu na 1 požár (76,9 tis. Kč) registrovali v Moravskoslezském kraji. Zlínský kraj obsadil 4. příčku.

Na území Zlínského kraje byla vyčíslena nejvyšší přímá škoda v okrese Zlín (126,6 mil. Kč), nejnižší v okrese Uherské Hradiště (12,6 mil. Kč). Okres Zlín evidoval rovněž nejvyšší částku 600,0 tis. Kč ve vyjádření přímé škody na 1 požár, proti němu nejnižší částka připadla opět na okres Uherské Hradiště (90,1 tis. Kč).

 

Graf 3   Přímá škoda a uchráněné hodnoty při požárech ve Zlínském kraji v letech 2004 až 2023

Graf 3:Přímá škoda a uchráněné hodnoty při požárech ve Zlínském kraji v letech 2004 až 2023

 

Díky včasnému zásahu hasičů byl v roce 2023 ve Zlínském kraji uchráněn majetek před požáry v částce 559,1 mil. Kč, což představovalo téměř 2,5násobek hodnoty přímé škody. Meziročně se částka ochráněného majetku navýšila o 13,4 mil. Kč (tj. o 2,5 %). Celková částka uchráněných hodnot se v roce 2023 za Českou republiku se vyšplhala na 27,9 mld. Kč, z toho 57,5 % připadlo na Ústecký kraj (16,0 mld. Kč), který tím získal prvenství v mezikrajském porovnání. Nejmenší uchráněné hodnoty majetku 163,3 mil. Kč byly v Karlovarském kraji. Zlínský kraj se umístil na 3. nejnižší pozici. Mezi okresy Zlínského kraje vykázal nejvyšší uchráněné hodnoty okres Zlín (230,7 mil. Kč) a nejnižší okres Uherské Hradiště (43,1 mil. Kč).

V závislosti na požárech zemřela loni ve Zlínském kraji jedna osoba a jednalo se o nejnižší počet zemřelých ve sledovaném období od roku 2004. Nejtragičtějším rokem se stal rok 2010, kdy bylo usmrceno 13 osob. Při požárech se loni zranilo 72 osob, o dvě osoby více proti roku 2022. Nejvíce zraněných (83) evidovali hasiči v roce 2017. V České republice zahynulo během loňského roku celkem 105 osob, z nichž nejvíce (18) připadlo na Středočeský kraj a nejméně, pouze jedna osoba, zemřela v Pardubickém a Zlínském kraji. Z celkového počtu 1 410 zraněných v republice jich nejvíce evidoval Jihomoravský kraj (194 osob) a nejméně (58 osob) kraj Vysočina. Zlínský kraj obsadil v mezikrajském porovnání 5. nejnižší pozici.

 

Tab. 2  Požáry podle okresů Zlínského kraje v roce 2023

Tabulka 1:Požáry podle okresů Zlínského kraje v roce 2023

 

Jediná usmrcená osoba při požárech ve Zlínském kraji připadla na okres Vsetín, ve zbylých okresech nedošlo k úmrtí. Z počtu zraněných v kraji připadlo shodně 20 osob na okresy Zlín a Kroměříž. Shodný počet 16 zraněných osob evidovali v okresech Uherské Hradiště a Vsetín.

 

Graf 4   Počet zraněných a usmrcených osob při požárech ve Zlínském kraji v letech 2004 až 2023

Graf 4:Počet zraněných a usmrcených osob při požárech ve Zlínském kraji v letech 2004 až 2023

 

 

 

Kontakt:

Mgr. Hana Klenotič Lýčková
Oddělení informačních služeb - KS ČSÚ ve Zlíně
Tel.: 577 004 932
E-mail: hana.klenotic@czso.cz


 


 


 

 

  • Požáry ve Zlínském kraji v roce 2023
  • Požáry podle krajů v roce 2023
  • Požáry podle okresů v roce 2023