Požáry ve Zlínském kraji v roce 2016

 

V roce 2016 bylo na území Zlínského kraje likvidováno 602 požárů, což bylo nejméně mezi kraji České republiky. Zraněno při nich bylo 44 osob a 5 osob při nich přišlo o život. Přímá škoda způsobená požáry přesáhla částku 63 mil. Kč, zásahem však byly uchráněné hodnoty ve výši 409 mil. Kč.

Počet požárů v kraji v roce 2016 meziročně klesl o 121 případů. Během dvaceti let je to druhý nejnižší počet. Nižší byl zaznamenán v roce 2001, kdy hasiči zlikvidovali 577 požárů. Naopak nejvyšší počet požárů v kraji v letech 1997 až 2016 byl v roce 2003 (934 požárů). Se sníženým počtem požárů byla zároveň zaznamenána nižší přímá škoda, která byla v roce 2016 ve výši 63,3 mil. Kč. Proti předchozímu roku byla o 34,3 % nižší. Jedním požárem tak byla v roce 2016 v průměru způsobena škoda ve výši 105,1 tisíc Kč (meziroční snížení o 21,1 %).

Graf 1 Počet požárů a přímá škoda připadající na jeden požár ve Zlínském kraji

Graf 1:Počet požárů a přímá škoda připadající na jeden požár ve Zlínském kraji

Hodnota majetku uchráněného před požáry v kraji v roce 2016 dosáhla částky 409 mil. Kč a byla bezmála o polovinu nižší, než v předchozím roce. Z pohledu uchráněného majetku nejúspěšnějším rokem byl rok 2014, kdy sice byla způsobena přímá škoda ve výši přesahující 199 mil. Kč, uchráněné hodnoty však přesahovaly 1,5 mld. Kč.

Graf 2 Přímé škody a uchráněné hodnoty při požárech ve Zlínském kraji Graf 2:Přímé škody a uchráněné hodnoty při požárech ve Zlínském kraji

Při požárech vznikají nejen škody na majetku, ale i škody na zdraví. V roce 2016 při požárech v kraji zemřelo 5 osob, což byl stejný počet jako v roce 2015. Zraněno bylo 44 osob, tento počet byl bezmála o polovinu nižší než v předchozím roce. Za 20 let při požárech v kraji zemřelo celkem 128 osob a zraněno jich bylo 883. Nejtragičtějším rokem ve sledovaném období byl rok 2010, kdy při požárech zemřelo 13 osob, z pohledu počtu zraněných pak rok 2015.

Graf 3 Škody na zdraví při požárech ve Zlínském kraji Graf 3:Škody na zdraví při požárech ve Zlínském kraji

Z pohledu meziokresního srovnání ve Zlínském kraji k nejvíce požárům v roce 2016 došlo v okrese Zlín (203 požárů, tj. 33,7 % krajského celku). V relativním vyjádření počtu požárů však nejhorší situace byla v okrese Vsetín, kde na 1 000 obyvatel připadlo 1,2 požárů. Nejnižší počet požárů byl zaznamenán v okrese Kroměříž  – 104 požárů (17,3 % krajského celku). V relativním vyjádření to byl okres Uherské Hradiště, kde na 1 000 obyvatel připadlo 0,8 požárů. Nejvyšší přímou škodu způsobily požáry v okrese Zlín (42,1 % krajského celku) a nejvyšší přímou škodu na jeden požár zaznamenali v okrese Uherské Hradiště.

Tab. Požáry ve Zlínském kraji a jeho okresech
Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR Tabulka: Požáry ve Zlínském kraji a jeho okresech

 

Počet požárů ve Zlínském kraji v roce 2016 byl ve srovnání s ostatními kraji nejnižší. Nejvíce požárů bylo zaznamenáno ve Středočeském kraji (2 391). Přepočteme-li počet požárů na 1 000 obyvatel, pak zlínská hodnota 1,03 ‰ byla mezi kraji opět nejnižší. Nelichotivé prvenství v tomto způsobu vyjádření patřilo Ústeckému kraji (2,08 požárů na 1 000 obyvatel). Počet požárů v roce 2016 ve srovnání s předchozím rokem poklesl ve všech krajích. V ČR došlo celkem k 16 253 požárům, což bylo o pětinu méně než v roce 2015 (snížení o 3 979 požárů, tj. o 19,7 %).

 

Graf 4 Počet požárů celkem a přímá škoda podle krajů v roce 2016 Graf 4:Počet požárů celkem a přímá škoda podle krajů v roce 2016

 

Ve Zlínském kraji zemřelo 5 lidí, což byl společně s krajem Pardubickým a Olomouckým druhý nejnižší počet mezi kraji. Počet zraněných při požárech byl mezi kraji taktéž 2. nejnižší (po Karlovarském kraji). Přepočteme-li počet usmrcených na 1 tisíc požárů, pak požáry s nejtragičtějšími následky byly v roce 2016 v Karlovarském kraji – na 1 tisíc požárů připadlo 11,49 usmrcených. Naproti tomu v Jihočeském kraji připadlo na 1 000 požárů „pouze“ 4,46 usmrcených.

Graf 5 Škody na zdraví při požárech podle krajů v roce 2016 Graf 5: Škody na zdraví při požárech podle krajů v roce 2016