Pohyb obyvatelstva v 1. čtvrtletí 2017

 

Pohyb obyvatel v prvním čtvrtletí výrazně ovlivnil nárůst počtu zemřelých, který meziročně vzrostl o 15 %, zatímco počet narozených se nezměnil.  Od počátku roku tak přirozenou měnou ubylo 492 osob, stěhováním dalších 180. Celkový počet obyvatel se snížil o 672 osob na 583 026.

Na konci března 2017 měl Zlínský kraj 583 026 obyvatel, z toho bylo 51,0 % žen. Přirozenou měnou ubylo 492 osob, což je ve srovnání se stejným obdobím minulého roku úbytek více než dvojnásobný. Počet zemřelých meziročně vzrostl o 254 osob (15,3 %) na 1 918 osob. Počet živě narozených se meziročně nezměnil, představoval 1 426 dětí. Převaha zemřelých nad narozenými se mimo Hl. m. Prahu projevila ve všech krajích. Nejvyšší úbytek přirozenou měnou v přepočtu na obyvatele byl v Karlovarském kraji (4,0 osob na tis. obyvatel), Zlínský kraj se řadil hned za ním (3,4 osob na tis. obyvatel).

Tab. 1 Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje

Tabulka 1:Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje

V 1. čtvrtletí 2017 se podle předběžných údajů živě narodilo 1 426 dětí, z toho 713 chlapců. Jako první dítě v pořadí se narodilo 695 dětí, jako druhé 511 a jako třetí a další v pořadí 220 dětí. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostl počet narozených dětí mimo manželství o 2,7 % na 606 dětí. Z celkového počtu živě narozených je to 42,5 %, zatímco v 1. čtvrtletí 2016 to bylo 41,4 %. Mezi kraji se podíl dětí narozených mimo manželství pohybuje od 41,6 % (Hl. m. Praha) po 68,3 % (Ústecký kraj).  Ve Zlínském kraji je podíl druhý nejnižší.

Graf 1 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí

Graf 1:Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí

Během prvních tří měsíců roku 2017 zemřelo v kraji 1 918 osob, tedy o 254 více než ve stejném období minulého roku. V přepočtu je to 13,3 osob na 1 tis. obyvatel a mezi kraji se jedná spolu s Karlovarským krajem o nejvyšší hodnotu mezi kraji. Naopak nejnižší byla zjištěna v Hl. m. Praze (10,8 osob na tis. obyvatel). Z celkového počtu zemřelých v kraji bylo 933 mužů a 985 žen. Zhruba jedna třetina zemřelých byla ve věku 80-89 let.

Meziročně mírně klesl počet sňatků. Od počátku roku bylo uzavřeno 160 manželství, tedy o 14 manželství méně než ve stejném období minulého roku. V přepočtu to je 1,1 sňatků na tis. obyvatel. V 71,3 % případů šlo o první sňatek ze strany ženicha, v 60,0 % ze strany nevěsty. Protogamní sňatky, kdy poprvé vstupují do manželství oba snoubenci, tvořily 53,8 % z celkového počtu sňatků.

Meziročně se zvýšil počet přistěhovalých o 7,9 %, počet vystěhovalých mírně klesl (o 0,9 %). Přistěhovalo se 953 osob, z toho z ciziny 203 osob. Vystěhovalo se 1 133 obyvatel, z toho do ciziny 129. Počet vystěhovalých tedy převyšoval počet přistěhovalých a saldo migrace bylo záporné (-180 osob). V přepočtu je to úbytek 1,3 osob na tis. obyvatel a vyšší hodnoty byly zjištěny v kraji Vysočina, Olomouckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji.

Tab. 2 Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje v 1. čtvrtletí 2017

Tabulka 2:Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje v 1. čtvrtletí 2017

 

Od počátku roku se počet obyvatel snížil přirozenou měnou o 492 osob a migrací o dalších 180. Celkem v kraji ubylo 672 osob, z toho bylo 299 mužů a 373 žen. V přepočtu je to úbytek 4,7 obyvatel na tis. obyvatel. Vyšší úbytky byly zjištěny jen v krajích Moravskoslezském a Karlovarském.

Graf 2 Pohyb obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2017

Graf 2: Pohyb obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2017

 

Stejný vývoj jako v kraji, tedy snižování počtu obyvatel přirozenou měnou i stěhováním, byl zjištěn i v okresech Zlínského kraje.

Graf 3 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2017

 

Graf 3:Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2017

 

Graf 4 Přistěhovalí a vystěhovalí v okresech Zlínského kraje v 1. čtvrtletí 2017

 Graf 4:Přistěhovalí a vystěhovalí v okresech Zlínského kraje v 1. čtvrtletí 2017

Více informací na:

Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. čtvrtletí 2017