Návštěvnost ve Zlínském kraji v roce 2019

 

Ve 4. čtvrtletí 2019 přijelo do ubytovacích zařízení kraje 158,7 tis. hostů, počet přenocování dosáhl 417,3 tis. nocí. Meziročně tak vzrostl počet hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních kraje o 3,9 %, počet přenocování hostů o 5,5 %.

Za celý rok 2019 hromadná ubytovací zařízení v kraji vykázala růst počtu příjezdů i přenocování. V roce 2019 se v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo 808,9 tis. hostů, což je o 29,8 tis. osob více než v roce 2018.

4. čtvrtletí 2019

Do hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) Zlínského kraje přijelo ve 4. čtvrtletí roku 158,7 tis. hostů, tedy o 5,9 tis. více než ve stejném období minulého roku. Meziroční nárůst představoval 3,9 %. Převažovali návštěvníci z tuzemska, z celkového počtu tvořili 84,1 %. Jejich počet dosáhl 133,5 tis. osob a meziročně vzrostl o 5,2 %, tedy o 6,6 tis. osob. Ze zahraničí přijelo a ubytovalo se 25,3 tis. osob. Je to o 2,7 % méně než ve stejném období minulého roku. V absolutním vyjádření představuje tento pokles 713 osob.

Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů v 4. Q 2019

Tabulka 1:Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů v 4. Q 2019

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních strávili 417,3 tis. nocí. Proti 4. čtvrtletí roku 2018 je to o 21,8 tis. nocí více. Domácí klientela navýšila v ubytovacích zařízeních počet nocí o 7,0 % na 358 484. Počet přenocování zahraničních hostů klesl o 2,6 % na 58 858 nocí. Na zahraniční hosty tak připadlo 14,1 % ze všech přenocování.

Graf 1 Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

Graf 1: Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

Tab. 2 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů ve 4. Q 2019

Tabulka 2. Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů ve 4. Q 2019

Meziroční nárůst počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních na republikové úrovni představoval 4,1 %. Pouze v Pardubickém kraji došlo k mírnému poklesu, a to o 0,8 %. V ostatních krajích došlo k nárůstu, nejvyšší byl zjištěn v Karlovarském kraji (13,2 %). Nárůst ve Zlínském kraji představoval 3,9 % a byl mírně pod nárůstem na úrovni republiky. Počet zahraničních hostů vzrostl nejvíce v Královéhradeckém kraji (13,3 %), nárůst počtu domácích hostů byl nejvyšší v Karlovarském kraji (14,5 %).

Vývoj v 1. až 4. čtvrtletí 2019

Od počátku roku se v kraji ubytovalo 808,9 tis. hostů, tj. o 3,8 % více než v roce 2018. Z celkového počtu bylo 84,5 % z tuzemska. Počet zahraničních návštěvníků proti předcházejícímu roku mírně klesl, o 0,2 % na 125,2 tis. osob. Počet hostů z tuzemska vzrostl o 4,6 % na 683,8 tis. osob.

Počet přenocování vzrostl o 2,0 % na 2 270,8 tis. nocí. U domácích hostů se počet přenocování zvýšil o 2,3 %, tedy o 44,9 tis. nocí na 1 985,6 tis. nocí. Naopak ke snížení došlo u zahraničních návštěvníků. U těch se počet strávených nocí snížil o 0,4 % na 285,2 tis. nocí. To je proti skutečnosti roku 2018 téměř o 1,2 tis. nocí méně.

Vyšší návštěvnost proti roku 2018 z hlediska počtu hostů byla zaznamenána ve všech krajích, nárůst se pohyboval v rozmezí od 0,7 % (Kraj Vysočina) po 8,8 % (Olomoucký kraj). Zlínská hodnota 3,8 % byla jen mírně nad republikovou hodnotou, která činila 3,5 %.

Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019

Tabulka 3: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019

Také počet přenocování se meziročně zvýšil ve většině krajů, jedinou výjimkou byl Kraj Vysočina, kde došlo k poklesu o 0,4 %. Nejvyšší nárůst byl zjištěn v Olomouckém kraji (7,0 %). Ve Zlínském kraji došlo k nárůstu o 2,0 % a byl to třetí nejnižší nárůst mezi kraji. Zatímco na republikové úrovni vzrostl počet přenocování u rezidentů (o 3,7 %) i zahraničních hostů (o 1,6 %), mezi kraji byl u poloviny krajů zaznamenán pokles počtu přenocování u zahraničních hostů. Mezi ně patřil i Zlínský kraj, ve kterém se počet přenocování zahraničních hostů meziročně snížil o 0,4 %. U hostů z tuzemska zůstal počet přenocování na úrovni roku 2018 pouze v Hl. m. Praze, v ostatních krajích se zvýšil. Nejvyšší nárůst byl zjištěn v Olomouckém kraji, a to 7,8 %. Nárůst ve Zlínském kraji o 2,3 % řadil náš kraj na 11. příčku mezi kraji.

Zahraničních návštěvníků přijelo od počátku roku do Zlínského kraje 125,2 tis. Nejpočetnější byli tradičně hosté ze Slovenska (45,0 tis. osob), tvořili 36,0 % zahraničních návštěvníků. Následovali hosté z  Polska, a Německa (12,5 % , 11,6 %). Za nimi se s odstupem řadili návštěvníci z Rakouska, činili necelých 5 % z celkového úhrnu nerezidentů.

Graf 2 Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Zlínského kraje podle zemí v 1. až 4. čtvrtletí 2019

 Graf 2: Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Zlínského kraje podle zemí v 1. až 4. čtvrtletí 2019

 

 

Kontakt:


Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
infoservis-zl@czso.cz

tel.: 577 004 935 

 

  • Návštěvnost ve Zlínském kraji v 4. čtvrtletí 2019
  • Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů v 4. čtvrtletí 2019
  • Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů v 4. čtvrtletí 2019
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až. 4. čtvrtletí 2019