Cestovní ruch ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2018

 

 

Od počátku roku 2018 se v hromadných ubytovacích zařízeních kraje ubytovalo 132,3 tis. hostů, kteří v těchto zařízeních strávili 361,5 tis. nocí. Proti stejnému období minulého roku vzrostl počet hostů o 2,8 %, počet přenocování klesl o 1,5 %.

Do hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) Zlínského kraje přijelo v 1. čtvrtletí letošního roku 132 340 hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 2,8 %, tedy v absolutním vyjádření téměř 3 585 osob. Převažovali návštěvníci z tuzemska, z celkového počtu představovali 82,1 %. Jejich počet vzrostl proti stejnému období minulého roku o 3,0 % a dosáhl 108 620 osob. Ze zahraničí přijelo a ubytovalo se 23 720 osob, tedy o 1,9 % více než ve stejném období roku 2017. V absolutním vyjádření toto zvýšení představuje 442 osob.

Ve srovnání s ostatními kraji ČR se jedná o nejmenší nárůst, a to jak u tuzemských, tak i zahraničních návštěvníků. Naopak největší nárůst byl zjištěn v Plzeňském kraji, kde celkový počet návštěvníků vzrostl o 24,0 %, zahraničních o 47,3 %. U návštěvníků z tuzemska byl nejvyšší nárůst zjištěn v Karlovarském kraji, a to 21,0 %.

Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů v 1. Q 2018

Tabulka 1:Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů v 1. Q 2018

 

Graf 1 Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

Graf 1:Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních se od počátku roku meziročně zvýšil o 9,3 % a nárůst byl zjištěn i v téměř všech krajích, pohyboval v rozmezí od 4,6 % (Karlovarský kraj) po 22,0 % (Plzeňský kraj). Jediným krajem, ve kterém došlo ke snížení počtu přenocování, byl právě Zlínský kraj.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve sledovaném období 361 505, což představuje meziroční snížení o 1,5 %. Je to tedy o 5 589 nocí méně než v 1. čtvrtletí roku 2017. Zahraniční klientela snížila počet nocí v ubytovacích zařízeních o 2,7 % na 54 659 nocí. Počet přenocování tuzemských hostů klesl o 1,3 % na 306 846 nocí.

Ve všech ostatních krajích se zvýšil počet přenocování u domácí i zahraniční klientely. Nejvyšší nárůst u zahraničních návštěvníků byl zjištěn v Plzeňském kraji, představoval 41,2 %, u domácích návštěvníků v Jihomoravském kraji, a to 15,2 %.

Tab. 2 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů v 1. Q 2018

Tabulka 2:Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů v 1. Q 2018

Zahraničních návštěvníků přijelo od počátku roku do Zlínského kraje 120 028, tedy o 13,2 % více než v 1. čtvrtletí 2017. Nejpočetnější byli tradičně hosté ze Slovenska, tvořili více než jednu třetinu zahraničních návštěvníků. Následovali hosté z Německa, představovali 13,1 %. S odstupem se pak řadili hosté z Rakouska a Polska.

Graf 2 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Zlínského kraje podle zemí v 1. čtvrtletí 2018

 

Graf 2:Nerezidenti ubytovaní v HUZ Zlínského kraje podle zemí v 1. čtvrtletí 2018

 

Celkový počet hostů lázeňských zařízení kraji od počátku roku představoval 12 225 osob, proti stejnému období minulého roku poklesl o 669 osob. Výrazný byl pokles návštěvnosti zahraničních hostů. Počet zahraničních návštěvníků klesl o 10,9 %, počet jejich přenocování o 14,5 %. Celkový počet přenocování klesl o 2,5 % na 101 872 nocí, z toho 92,8 % připadlo na domácí klientelu. Na celkovém počtu hostů v lázních v ČR se kraj podílel 6,2 %, na počtu přenocování pak 6,6 %.

 

Více informací najdete na:

Cestovní ruch – časové řady

 

 

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935