Cestovní ruch v 2. čtvrtletí 2019

 

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ve 2. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostl o 3,3 % na 213,8 tis. Počet přenocování klesl o 0,8 % na 574,4 tis. nocí. Vyšší pokles byl zaznamenán u zahraničních návštěvníků, a to o 0,9 %, u tuzemských to bylo o 0,3 %. Proti stejnému období minulého roku se navýšil počet hostů v ubytovacích zařízeních o 6,8 tis. osob, počet přenocování klesl o 4,8 tis. nocí.

2. čtvrtletí 2019

Do hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) Zlínského kraje přijelo ve 2. čtvrtletí roku 213,8 tis. hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 3,3 %, v absolutním vyjádření o 6,8 tis. osob. Převažovali návštěvníci z tuzemska, z celkového počtu představovali 84,1 %. Jejich počet dosáhl 179,9 tis. osob a meziročně vzrostl o 3,4 %, tj. o 5,9 tis. osob. Ze zahraničí přijelo a ubytovalo se 33,9 tis. osob, tedy o 2,6 % více než ve stejném období minulého roku. V absolutním vyjádření toto zvýšení představuje 865 osob.

 

Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů v 2. Q 2019

 Tab. 1: Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů v 2. Q 2019

 Graf 1 Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

Graf 1: Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve sledovaném období 574,4 tis., tedy o 0,8 % méně než ve stejném období předchozího roku. Pokles byl zaznamenán jak u domácí klientely, (o 0,9 %) tak u zahraničních hostů (o 0,3 %). Počet přenocování hostů z tuzemska klesl o 4 512, hostů ze zahraničí o 255.

Tab. 2 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů v 2. Q 2019

 Tab. 2: Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů v 2. Q 2019

Meziroční nárůst počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních na republikové úrovni představoval 4,9 %. Pouze v Kraji Vysočina počet hostů proti stejnému období roku 2018 klesl, a to o 1,4 %. V ostatních krajích došlo k nárůstu, který se pohyboval od 1,2 % (Středočeský kraj) po 11,2 % (Olomoucký a Liberecký kraj). Nárůst ve Zlínském kraji (o 3,3 %) byl mezi kraji druhý nejnižší.

Ve srovnání s republikovou úrovní rostl meziročně počet hostů v kraji pomaleji. U hostů z tuzemska to bylo o 3,4 % (v ČR o 4,9 %), u zahraničních hostů o 2,6 % (v ČR o 4,8 %).

Nejpočetnější ze zahraničních návštěvníků byli tradičně hosté ze Slovenska, tvořili více než jednu třetinu zahraničních návštěvníků (35,3 %). Hosté z Polska představovali 12,8 % a 11,8 % z Německa. S odstupem pak následovali hosté z Rakouska, tvořili 4,9 % z celkového úhrnu nerezidentů.

Graf 2 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Zlínského kraje podle zemí v 2. čtvrtletí 2019

 

Graf 2: Nerezidenti ubytovaní v HUZ Zlínského kraje podle zemí v 2. čtvrtletí 2019

Vývoj v 1. až 2. čtvrtletí 2019

Od počátku roku se v kraji ubytovalo 348,8 tis. hostů, tedy o 2,2 % (o 7 405 osob) více než ve stejném období minulého roku. Z celkového počtu bylo 83,9 % z tuzemska. Zahraničních hostů se v kraji ubytovalo 56,1 tis., tj. o 1,3 % (711 osob) více než ve stejném období minulého roku. Počet hostů z tuzemska vzrostl meziročně o 2,3 % (6 694 osob) na téměř 292,7 tis. osob.

Počet přenocování meziročně klesl o  11,4 tis. nocí na 939,6 tis. nocí, z toho 816,0 tis. připadá na domácí klientelu.

Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019

 Tab. 3: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019

Ve všech krajích republiky se meziročně zvýšila návštěvnost z hlediska počtu příjezdů hostů. Nejvyšší nárůst hostů byl zaznamenán v Olomouckém kraji (o 8,5 %), naopak nejmenší ve Středočeském kraji (0,7 %). Z pohledu přenocování došlo k poklesu pouze ve Zlínském kraji (o 1,2 %). Ve všech ostatních krajích byl zjištěn nárůst, nejvyšší v Libereckém kraji (o 7,5 %).

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935

 

 

  • Cestovní ruch ve Zlínském kraji ve 2. čtvrtletí 2019 (komentář v PDF)
  • Související informace
  • Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů ve 2. čtvrtletí 2019
  • Tab. 2 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů ve 2. čtvrtletí 2019
  • Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019