Výsledky SLDB 2001 v kartogramech a grafech

 


 • Kartogramy
 • Vývoj celkového počtu obyvatel v obcích kraje v období 1991 – 2001
 • Podíl obyvatel narozených v obci současného bydliště
 • Podíl věřícího obyvatelstva v obcích kraje
 • Intenzita podnikatelské aktivity v obcích kraje
 • Poměr ekonomicky aktivních celkem k obyvatelstvu ve věku 15 – 59 let v obcích kraje
 • Podíl nezaměstnaných na celkovém počtu ekonomicky aktivních v obcích kraje
 • Míra nezaměstnanosti osob do 25 let v obcích kraje
 • Podíl neúplných rodin na celkovém počtu cenzových domácností v obcích kraje
 • Průměrná obytná plocha bytu na 1 osobu v obcích kraje
 • Průměrný počet osob na 1 trvale obydlený byt v obcích kraje
 • Průměrné stáří trvale obydlených domů v obcích kraje
 • Vývoj celkového počtu trvale obydlených bytů v obcích kraje v období 1991 – 2001
 • Srovnání vymezení pracovních mikroregionů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • Vyjížďka za prací z obcí Moravskoslezského kraje
 • Vyjížďka do škol z obcí Moravskoslezského kraje
 • Grafy
 • Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v kraji, krajském městě a ostatních obcích kraje
 • Věkové složení obyvatelstva kraje podle rodinného stavu
 • Intenzita ekonomické aktivity mužů a žen podle věku v kraji
 • Struktura ekonomicky aktivních podle odvětví ekonomické činnosti v kraji
 • Struktura nezaměstnaných podle posledního zaměstnání v kraji
 • Intenzita vyjížďky za prací mimo obec trvalého bydliště podle velikostních skupin obcí kraje
 • Vývoj počtu cenzových domácností v kraji
 • Přírůstky (úbytky) počtu obyvatel v letech 1961 – 2001 (v %) podle krajů
 • Pořadí krajů podle podílu osob s ukončeným vysokoškolským vzděláním podle pohlaví (v %)
 • Podíl osob samostatně činných a zaměstnavatelů na ekonomicky aktivních celkem (v %)
 • Podíl obyvatel bydlících v bytech napojených na veřejnou kanalizační síť a plyn podle krajů
 • Srovnání obytné plochy 1 bytu s průměrem České republiky podle krajů