Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji ve 2. čtvrtletí 2023

 

Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji ve 2. čtvrtletí 2023 činila 39 108 Kč a proti stejnému období předchozího roku se zvýšila o 7,9 %. Kvůli růstu spotřebitelských cen v Česku však reálně výdělky v kraji klesly o 2,9 %. Subjekty se sídlem v kraji zaměstnávaly ve 2. čtvrtletí letošního roku 415,8 tisíce osob, což bylo o 0,3 % (o 1,3 tisíce osob) méně než před rokem.

Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji za 2. čtvrtletí 2023 činila 39 108 Kč. Meziročně se zvýšila o 7,9 %, a je tak o 2 856 Kč vyšší než ve stejném období roku 2022 a o cca 4 000 Kč nižší než celorepublikový průměr. Nominálně vzrostla průměrná mzda ve všech krajích Česka v rozmezí od 6,4 % do 8,5 %. Platí tak, že reálná kupní síla se ve všech krajích meziročně propadla. Nejnižší nominální růst o 6,4 % zaznamenala Praha, následována byla kraji Olomouckým (7,0 %) a Karlovarským (7,2 %). Středočeský kraj měl nominální nárůst nejvyšší (8,5 %), na druhém místě byl pak Ústecký kraj (8,3 %) a na třetí pozici Zlínský kraj (8,2 %). Krajem s nejnižší mzdovou úrovní zůstává s 37 072 Kč Karlovarský kraj.

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 2. čtvrtletí 2023

Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominální mzdy ovlivněn vývojem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen za celou ČR. Spotřebitelské ceny za celé Česko vzrostly ve 2. čtvrtletí 2023 o 11,1 %, reálně se tak mzda v Moravskoslezském kraji snížila o 2,9 %. Pokles reálné mzdy byl zaznamenán napříč všemi kraji Česka. Reálná kupní síla zaměstnanců v celé republice klesla o 3,1 %.

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda ve 2. čtvrtletí 2023 a její nárůst proti stejnému období roku 2022 podle krajů

Subjekty se sídlem v Moravskoslezském kraji zaměstnávaly ve 2. čtvrtletí letošního roku 415,8 tisíce osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané), což bylo o 0,3 % (o 1,3 tisíce osob) méně než před rokem. Meziroční pokles počtu zaměstnanců nastal v naprosté většině krajů. Nejvýraznější o 1,1 % zaznamenali ve Zlínském kraji a pak o 1,0 % v Pardubickém kraji. O celkové zvýšení počtu zaměstnanců se zásadně postaral nárůst v Praze (o 3,7 %), menší zvýšení zaznamenal i Plzeňský kraj (1,2 %) a v Královéhradeckém kraji počty stagnovaly.

V 1. až 2. čtvrtletí 2023 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda v Moravskoslezském kraji 38 112 Kč. V meziročním srovnání činil přírůstek 2 974 Kč (8,2 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 13,7 %, reálně tak mzda klesla o 4,6 %. Nejvyšší průměrná měsíční mzda byla zjištěna v Praze a činila 52 895 Kč, čímž převyšovala částku v Moravskoslezském kraji o cca 14 800 korun. Nejnižší mzda je již dlouhodobě vyplácena v Karlovarském kraji (36 044 Kč), meziročně se zde zvýšila o 2 538 Kč.

Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2023

Pozn.: Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr. Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Přepočtený počet zaměstnanců vzniká v zásadě přepočtením délky zkrácených pracovních úvazků na normální délku pracovní doby.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců, tzv. pracovištní metodou, která poskytuje pravdivější regionální pohled na trh práce.

 • Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji ve 2. čtvrtletí 2023 - komentář
 • Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 2. čtvrtletí 2023
 • Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2023
 • Kontakt:
  Jan Dehner
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 232
  E-mail: jan.dehner@czso.cz