Archiv silc 2019

 

Výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností 2019

 

Český statistický úřad organizuje v roce 2019 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice – EU SILC 2019 (Životní podmínky 2019), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Součástí šetření je i pro tento rok samostatný modul, který je v letošním roce zaměřen na téma mezigenerační model chudoby. Obsahuje otázky na téma rodiče a domácnost, v níž respondent žil ve věku 14 let, dále je zaměřen na finanční situaci jeho domácnosti a případnou materiální deprivaci dětí. Tyto otázky vyplňují pouze osoby narozené v letech 1959 až 1994.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v téměř 11,5 tisících domácnostech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru.

Vlastní šetření proběhne v době od 2. února do 26. května 2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.

Pracovníci zapojení do šetření se při oslovení vybrané domácnosti budou prokazovat průkazem tazatele statistického zjišťování a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2019 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ. Průkaz tazatele je vyroben z oboustranně potištěné polykarbonátové karty, která je opatřena ochrannými prvky a logem ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

Šetření v roce 2019 se uskuteční, stejně jako v předchozích letech, dvěma způsoby. Část domácností bude navštívena tazateli, kteří údaje budou zapisovat do papírových dotazníků, ve druhé části domácností budou údaje zapisovány přímo do elektronického dotazníku.

Ve Středočeském kraji bude v rámci tohoto šetření navštíveno 1271 domácností – 540 domácností bude letos osloveno poprvé, zbývajících 731 domácností se šetření zúčastní opakovaně.