Změny územní struktury Středočeského kraje k 1. lednu 2021

 

6. 1. 2021

Na území Středočeského kraje byly zaznamenány k 1. lednu 2021 některé územní změny, které se promítly jak do vymezení okresů, tak i správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP). Konkrétně se jednalo o přesun obce Černíky z okresu Nymburk do okresu Kolín, v případě správních obvodů ORP došlo k územní změně třech obcí ze správního obvodu ORP Český Brod do správního obvodu ORP Lysá nad Labem. 

V případě meziokresních změn se jednalo o přesun obce Černíky z okresu Nymburk do okresu Kolín. Území okresu Kolín se zvětšilo o 3,88 km2 (tj. o 0,52 %) na 747,5 km2, okres Nymburk přišel o 0,46 % svého území, k 1. lednu 2021 činila jeho výměra 846,4 km2. Méně se územní změny mezi 31. prosincem 2020 a 1. lednem 2021 promítly v lidnatosti okresů. Počet obyvatel obce Černíky činil k 1. lednu 2020 výše 151 osob. Počet obyvatel okresu Kolín se tak zvýšil o 0,147 % na 102 774 osob (dle stavu k 1. lednu 2020), zatímco u okresu Nymburk činil pokles 0,150 %, počet obyvatel byl 100 735. V okrese Kolín bylo k 1. lednu 2021 celkem 90 obcí, zatímco v okrese Nymburk jich bylo celkem 86.

Změny v území správních obvodů ORP a okresů Středočeského kraje k 1. lednu 2021
Změny v území správních obvodů ORP a okresů Středočeského kraje k 1. lednu 2021

 

Další územní změnou k 1. lednu 2021 byl přesun tří obcí ze správního obvodu ORP Český Brod do správního obvodu ORP Lysá nad Labem. Týkala se obcí Bříství (počet obyvatel k 1. lednu 2020 činil 388), Kounice (1 474 obyvatel) a Vykáň (401 obyvatel). Následkem toho se výměra správního obvodu ORP Český Brod snížila o více než desetinu (o 21,1 km2, tj. 11,4 %) na 163,3 km2, počet obyvatel poklesl o 2 263 osob (tj. o 10,5 %) na 19 274. U správního obvodu ORP Lysá nad Labem se územní změna relativně více promítla do nárůstu výměry území, které se zvětšilo o 17,4 %, než do nárůstu počtu obyvatel (o 8,4 %). Ve správním obvodě ORP Lysá nad Labem žilo na rozloze 142,2 km2 celkem 29 170 osob (dle stavu k 1. lednu 2020). Ve správním obvodě ORP Český Brod bylo k 1. lednu 2021 celkem 21 obcí, v případě ORP Lysá nad Labem to bylo 12 obcí (počet obcí se zvýšil o třetinu).

 

Přesuny obcí mezi správními obvody ORP a okresy Středočeského kraje k 1. lednu 2021
Přesuny obcí mezi správními obvody ORP a okresy Středočeského kraje k 1. lednu 2021

 

Obrázek - územní změny k 1.1.2021

Kromě Středočeského kraje proběhly k 1. lednu 2021 územní změny i v dalších krajích. V Plzeňském kraji se v rámci meziokresních změn přesunulo 9 obcí s téměř 6,6 tis. obyvateli (největší z nich bylo město Holýšov s 5,2 tis. obyvateli) z okresu Domažlice do okresu Plzeň-jih, v Libereckém kraji se změnila územní příslušnost města Harrachova s 1,4 tis. obyvateli z okresu Semily do okresu Jablonec nad Nisou a ve Zlínském kraji přešly dvě obce (Študlov a Valašské Příkazy) s celkovými 806 obyvateli z okresu Vsetín do okresu Zlín. Další dva kraje zaznamenaly přesun obcí mezi správními obvody ORP. Jednalo se v případě Libereckého kraje o přesun obce Frýdštejn s 853 obyvateli ze správního obvodu Turnov do správního obvodu Jablonec nad Nisou a v Kraji Vysočina se územně přesunula obec Věžnice se 421 obyvateli ze správního obvodu ORP Jihlava do správního obvodu ORP Havlíčkův Brod.

 

Další informace obsahuje: 
Číselník obcí v kraji
Klasifikace a číselníky

 

Kontakt:
Ing. Mgr. Pavel Hájek
vedoucí oddělení
oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 054 175
infoservisstc@czso.cz

 

  •   Celý text v pdf
  •   Přesuny obcí mezi správními obvody ORP a okresy k 1. lednu 2021
  •   Změny v území správních obvodů ORP a okresů k 1. lednu 2021
  •   Kartogram - Územní změny ve Středočeském kraji k 1. lednu 2021
  •   Změny územní struktury k 1. lednu 2021
         Dle zákona č. 51/2020 Sb.