Průmysl České republiky - revize dat - 2007

 
Kód: e-8002-08
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Úvod Word PDF

Část A: Průmyslová produkce v ČR

leden – prosinec 2007

Členění podle subsekcí OKEČ
Tab. 1 měsíční meziroční IPP Excel PDF
Tab. 2 kumulativní meziroční IPP Excel PDF
Tab. 3 měsíční bazický Excel PDF
Tab. 4 kumulativní bazický IPP Excel PDF

Členění podle oddílů OKEČ
Tab. 5 měsíční meziroční IPP Excel PDF
Tab. 6 kumulativní meziroční IPP Excel PDF
Tab. 7 měsíční bazický Excel PDF
Tab. 8 kumulativní bazický IPP Excel PDF

Členění podle Hlavních průmyslových seskupení
Tab. 9 měsíční meziroční IPP Excel PDF
Tab. 10 kumulativní meziroční IPP Excel PDF
Tab. 11 měsíční bazický Excel PDF
Tab. 12 kumulativní bazický IPP Excel PDF

Část B: Tržby z průmyslové činnosti, zaměstnanci, mzdy a produktivita práce

leden – prosinec 2007

Členění podle subsekcí OKEČ
Tab. 1 Přehled základních ukazatelů (tržby, počet zaměstnanců, mzdy) Excel PDF
Tab. 2 Tržby za prodej vlastních výrobků – měsíční index ve stálých cenách Excel PDF
Tab. 3 Průměrný evidenční počet zaměstnanců – měsíční index Excel PDF
Tab. 4 Průměrný evidenční počet zaměstnanců – v tis. os. Excel PDF
Tab. 5 Průměrná měsíční mzda – měsíční index Excel PDF
Tab. 6 Průměrná měsíční mzda – nominální v Kč Excel PDF
Tab. 7 Produktivita práce – měsíční index ve stálých cenách Excel PDF
Tab. 8 Tržby z přímého vývozu - v běžných cenách (mil. Kč) a index Excel PDF
Tab. 9 Tržby tuzemské - v běžných cenách (mil. Kč) a index Excel PDF

Členění podle sektorů národního účetnictví
Tab. 10 Tržby za prodej vlastních výrobků – měsíční index ve stálých cenách Excel PDF
Tab. 11 Průměrný evidenční počet zaměstnanců – měsíční index Excel PDF
Tab. 12 Průměrná měsíční mzda – měsíční index Excel PDF
Tab. 13 Tržby z přímého vývozu - měsíční index v běžných cenách Excel PDF
Tab. 14 Tržby tuzemské – měsíční index v běžných cenách Excel PDF

Členění podle velikostních kategorií
Tab. 15 Tržby za prodej vlastních výrobků – měsíční index ve stálých cenách Excel PDF
Tab. 16 Průměrný evidenční počet zaměstnanců – měsíční index Excel PDF
Tab. 17 Průměrná měsíční mzda – měsíční index Excel PDF
Tab. 18 Průměrná měsíční mzda – nominální v Kč Excel PDF
Tab. 19 Tržby z přímého vývozu – v běžných cenách (mil. Kč) a index Excel PDF
Tab. 20 Tržby tuzemské – v běžných cenách (mil. Kč) a index Excel PDF

Členění podle Klasifikace územních statistických jednotek
Tab. 21 Tržby za prodej vlastních výrobků – měsíční index ve stálých cenách Excel PDF
Tab. 22 Průměrný evidenční počet zaměstnanců – měsíční index Excel PDF
Tab. 23 Průměrná měsíční mzda – měsíční index Excel PDF
Tab. 24 Průměrná měsíční mzda – nominální v Kč Excel PDF

Členění podle Hlavních průmyslových seskupení
Tab. 25 Tržby za prodej vlastních výrobků – měsíční index ve stálých cenách Excel PDF
Tab. 26 Průměrný evidenční počet zaměstnanců – měsíční index Excel PDF
Tab. 27 Průměrná měsíční mzda – měsíční index Excel PDF
Tab. 28 Průměrná měsíční mzda – nominální v Kč Excel PDF
Tab. 29 Tržby z přímého vývozu – v běžných cenách (mil. Kč) a index Excel PDF
Tab. 30 Tržby tuzemské – v běžných cenách (mil. Kč) a index Excel PDF
Tab. 31 Upravené tržby – běžné ceny / stálé ceny Excel PDF

Část C: Nové zakázky a tržby podle vybraných oddílů OKEČ
Tab. 1 Nové zakázky a tržby z průmyslové činnosti – meziroční index Excel PDF
Tab. 2 Nové zakázky a tržby z průmyslové činnosti – meziměsíční index Excel PDF
Tab. 1 Nové zakázky a tržby z přímého vývozu – meziroční index Excel PDF
Tab. 2 Nové zakázky a tržby z přímého vývozu – meziměsíční index Excel PDF

Část D: Sezónně očištěné ukazatele průmyslu ČR
Tab. 1 Vybrané měsíční sezónně očištěné ukazatele Excel PDF

Zveřejněno dne: 11.06.2008
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.