Spotřeba paliv a energií v domácnostech Středočeského kraje

 

  • Elektřinu mají k dispozici všechny středočeské domácnosti, ve srovnání s ostatními částmi republiky ji využívají nadprůměrně.
  • K vytápění a ohřevu vody je využití elektřiny 2. nejvyšší mezi kraji.
  • Průměrná roční spotřeba elektřiny dosahuje 2. nejvyšší hodnoty mezi kraji.
  • Roční náklady domácnosti na elektřinu jsou mezi kraji 3. nejvyšší.
  • Vybavenost středočeských domácností elektrickými spotřebiči patří k nejvyšším mezi kraji. Středočeši vynikají ve vlastnictví televizoru, chladničky s mrazákem, počítače, myčky nádobí či sušičky prádla.
  • Středočeské domácnosti jsou v rámci republiky na 1. místě ve využívání tuhých paliv, nadprůměrné je rovněž využití obnovitelných zdrojů energie a kapalných paliv.
  • Zemní plyn a nakupované teplo využívá v kraji naopak podprůměrný podíl domácností.
  • Kraj stojí na 1. místě v podílu domácností využívajících automobil. Středočeské domácnosti najezdily po České republice nejvyšší roční průměrný počet kilometrů, naopak vzdálenost ujetá v zahraničí byla mezi kraji nejnižší.

 

Z výsledků šetření vyplývá, že elektřina patří k vybavení každé středočeské domácnosti, na druhém místě stojí zemní plyn. Využití zemního plynu ve 45,3 % domácností kraje je však hluboko pod celorepublikovým průměrem (62,9 %), po Jihočeském kraji se jedná o druhý nejnižší podíl. Třetí nejvyužívanější energii představuje nakupované teplo, oproti celorepublikovému průměru se jedná rovněž o podprůměrný podíl (31,7 % domácností oproti 40,5 % v ČR). Naopak vysoce nadprůměrně využívají středočeské domácnosti tuhá paliva, čímž se kraj řadí na 1. místo v rámci republiky, tuhá paliva zde využívá téměř čtvrtina domácností (23,9 %). Pouze Středočeský kraj a Kraj Vysočina překračují v podílu tuhých paliv 20% hranici, přičemž průměr za ČR je zhruba poloviční (12,6 %). Nadprůměrné je ve Středočeském kraji ještě využití obnovitelných zdrojů energie (30,9 % domácností oproti 25,3 % v ČR) a kapalných paliv (9,7 % domácností oproti 5,8 % v ČR).

Elektřinu využívají středočeské domácnosti ve srovnání s ostatními kraji nadprůměrně. Téměř polovina domácností (49,6 % oproti 34,5 % v ČR) využívá elektřinu k ohřevu vody, což je druhý nejvyšší podíl mezi kraji (po kraji Královéhradeckém). Druhé místo patří středočeským domácnostem rovněž v zastoupení využívání elektřiny na vytápění (14,8 % domácností oproti 9,5 % v ČR).

Průměrná roční spotřeba elektřiny je ve Středočeském kraji druhá nejvyšší (po kraji Královéhradeckém), a to jak v přepočtu na byt (4 179 kWh oproti 3 279 kWh v ČR), tak i na osobu (1 645 kWh oproti 1 335 v ČR). Hodnota přepočtená na m2 podlahové plochy je vzhledem k vyššímu podílu rodinných domů ve Středočeském kraji s většími byty až čtvrtá nejvyšší (46 kWh oproti 39 kWh v ČR). Středočeská domácnost vynaloží na elektřinu průměrně 16 tisíc Kč ročně, což jsou třetí nejvyšší náklady mezi kraji. Průměr za republiku činí 14 tisíc Kč.

Vybavenost středočeských domácností elektrickými spotřebiči patří k nejvyšším mezi kraji. Nadprůměrné je zastoupení domácností vybavených elektrickými topnými tělesy, elektrickým bojlerem, elektrickou varnou deskou nebo troubou. Naopak plynové varianty těchto spotřebičů jsou ve středočeských domácnostech využívány v menší míře než ve většině ostatních krajů. Téměř všechny domácnosti vlastní televizor – 98,4 % (4. nejvyšší podíl mezi kraji). Většina domácností má také chladničku s mrazákem (92,9 %, 3. místo mezi kraji), automatickou pračku (92,5 %) a počítač (74,9 %, 3. místo). Druhé místo mezi kraji zaujímají středočeské domácnosti ve vlastnictví myčky nádobí (41,6 %) a čtvrté místo ve vlastnictví sušičky prádla (5,8 % domácností).

Úroveň zateplení obydlených bytů se ve Středočeském kraji pohybuje na průměrné celorepublikové úrovni. Nejvíce převyšuje středočeská hodnota republikový průměr v podílu bytů se zateplenou střechou (37,2 % bytů oproti 33,6 % v ČR). Nejčastějším prvkem zateplení bytů jsou tepelně-izolační okna, která mají zabudované tři čtvrtiny bytů (74,4 % v kraji, 75,4 % v ČR). Stěny má ve Středočeském kraji zatepleno 46,8 % bytů, podobně jako v celé republice (47,0 %). Úroveň zateplení bytů se ve Středočeském kraji výrazně liší u starších a nově postavených domů. Zatímco byty v domech postavených do roku 1980 jsou zatepleny ve srovnání s republikovými průměry podprůměrně, byty v domech postavených po roce 1980 jsou vybaveny zateplovacími prvky naopak nadprůměrně, přičemž nejvýrazněji je to patrné u rodinných domů. Zateplení stěn, stejně jako zateplení střechy, má shodně 45,7 % bytů postavených po roce 1980, což je v případě stěn první a v případě střech druhá nejvyšší hodnota mezi všemi kraji; v republice se jedná o 36,0 resp. 37,4 % bytů.

Tři čtvrtiny domácností (75,1 %) ve Středočeském kraji využívají automobil, což představuje nejvyšší podíl mezi všemi kraji (ČR 65,5 %). Z nich čtvrtina domácností (25,4 %) má k dispozici dvě a více aut, což je po Královéhradeckém kraji druhý nejvyšší podíl. Většina automobilů ve Středočeském kraji jezdí na benzin (60,4 %), tento podíl je však mezi kraji třetí nejnižší (po Praze a Libereckém kraji). Naopak podíl aut s naftovým motorem dosahuje po Praze druhé nejvyšší hodnoty (38,4 %). Průměrná roční ujetá vzdálenost po České republice činila u středočeských domácností 9 871 km, což bylo nejvíce mezi všemi kraji. Naopak vzdálenost naježděná v zahraničí byla mezi kraji nejnižší (911 km). Průměrná spotřeba středočeských aut dosahuje 6,8 l paliva na 100 km, což odpovídá celorepublikovému průměru.

Výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech ENERGO 2015 organizoval Český statistický úřad na základě požadavku nařízení a Směrnice Evropského parlamentu a Rady. Sběr dat probíhal v období od 7. července 2015 do 15. ledna 2016 na území celé České republiky v přibližně 20 000 domácnostech.

 

Další informace naleznete v publikaci
Spotřeba paliv a energií v domácnostech

a v novém čísle časopisu
Statistika&My

 

  •   Celý text v pdf