Celorepublikové sčítání lidu se blíží. Těžit z něj bude i Olomoucký kraj

 

2. března 2021

Na území desítek států, včetně většiny členů Evropské unie, se letos uskuteční sčítání lidu. U nás začne v sobotu 27. března. Získané informace pomohou v následujícím desetiletí i rozvoji regionů.

Plánování sociálních služeb, přetrasování linek hromadné dopravy, rozdělování veřejných prostředků i aktualizované podklady pro zásah hasičů, to vše a mnohem více by se neobešlo bez přesných a komplexních informací.

Již více než 150 let se veřejná správa spoléhá na údaje ze sčítání lidu, které se v moderní historii Československa a později České republiky koná každých 10 let. Tato perioda je považována za přijatelné období, aby se shromážděná data dala využívat nejen pro tvorbu statistik, ale i při rozhodování o budoucnosti a lepším životě obyvatel i v tom nejmenším územním celku.

„Sčítání slouží nám všem. Je těžko představitelné, že by společnost mohla fungovat, aniž by o sobě měla ucelené informace. Výsledky pak pomáhají v mnoha sférách – například při plánování dopravy, kapacit ve zdravotnických zařízeních nebo při tvorbě územních plánů,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Kdo nemá data, nemůže plánovat

Jedním z projektů, které se na území Olomouckého kraje (mj. na základě dat ze sčítání lidu) už od roku 2001 realizují, je Bezbariérová Olomouc. Bezbariérovost se totiž netýká jen skupiny osob se sníženou schopností pohybu a orientace, která zahrnuje osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, ale také osob pokročilého věku a maminek s kočárky. Podíl obyvatel ve věku 65+ se mezi lety 2009 až 2019 v kraji zvýšil o více než pět procentních bodů a na základě statistické projekce obyvatelstva bude tento trend pokračovat i v budoucnu.

Data ze sčítání hrají klíčovou roli i v oblasti plánování a rozvoje dopravy. Bez nich by totiž kraje a obce měly pouze omezenou možnost, jak zjistit odkud, kam, kdy a jak často občané cestují za prací či vzděláním. Statistická šetření jako sčítání lidu, pomáhají při plánování nových tras, návrzích jízdních řádů, ale třeba i v momentech, kdy se rozhoduje o opravách komunikace. „Statutární město Olomouc organizuje městskou hromadnou dopravu a dále pro své území vytváří různé koncepční dokumenty. V oblasti dopravy je nejdůležitější Plán udržitelné městské mobility. Hlavní snahou plánu je přesunout cesty z individuální automobilové dopravy do udržitelných forem dopravy, jako jsou doprava veřejná, cyklistická nebo pěší,“ uvádí Dušan Struna, vedoucí oddělení strategického rozvoje na Magistrátu města Olomouce.

Užití najdou data ze sčítání i při tvorbě strategického rozvoje kraje, jmenovitě například v krajské dotační politice. „Data využíváme k plánování krajských dotačních programů, v nichž poměřujeme počty obyvatel nebo třeba počty podnikatelů v jednotlivých katastrech území našeho kraje, abychom na základě analýz navrhovali vedení Olomouckého kraje zaměření dotačních programů co možná nejpřesněji. Pokud bychom neměli přesná vstupní data, naše rozhodování o záležitostech, které se bezprostředně týkají občanů v Olomouckém kraji, by nemohlo být správné,“ říká Marta Novotná, vedoucí oddělení regionálního rozvoje na Krajském úřadě Olomouckého kraje.

„Aby kompetentní úřady získaly podnětné informace k řešení komplikované dopravní situace na Jesenicku, je zapotřebí, aby všichni občané poctivě vyplnili sčítací formulář, a to včetně odpovědí na dojížďku do škol a zaměstnání,“ dodává Kamila Vepřková, ředitelka Krajské správy Českého statistického úřadu v Olomouci.

Sčítat se bude online i prostřednictvím tradičního formuláře

Cílem Sčítání 2021 je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života pro dalších deset let. Tentokrát je i s ohledem na epidemickou situaci primárně připravováno jako online, vůbec poprvé v naší historii. Lidé se od 27. března budou moci sečíst jednoduše a bezpečně přes internet na webu www.scitani.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Svoji zákonnou povinnost tak mohou splnit z pohodlí domova a bez nutnosti dalšího kontaktu se sčítacím komisařem.

 

Kontakt:
Jolana Voldánová
tisková mluvčí Sčítání 2021
+420 704 659 357
jolana.voldanova@scitani.cz

  • Celorepublikové sčítání lidu se blíží. Těžit z něj bude i Olomoucký kraj
  • Sčítání 2021 – informace pro města a obce