Vývoj počtu obyvatel a domů od roku 1869

 

Odkaz do Veřejné databáze (údaje jsou přepočteny na území platné k 1. 1. 2016):