Stav a struktura obyvatel, počet domů a bytů v Opolském vojvodství, Moravskoslezském kraji a Olomouckém kraji podle výsledků SLDB 2011 a 2021

 

Komentář obsahuje výsledky Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) 2011 a 2021 za tři příhraniční územní celky: Opolské vojvodství, Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj. Pro zjednodušení srovnání bylo přijato, že česká územní jednotka kraj odpovídá polskému vojvodství a totéž platí pro český okres a polský powiat.

  • Komentář v PDF