Vybrané údaje o SO ORP v roce 2020

 

Zdroj: 330097-21 Statistický bulletin za 1. čtvrtletí 2021