Věk rodičů dětí narozených v Olomouckém kraji v roce 2022

 

4. 10. 2023

Průměrný věk matek živě narozených dětí byl v roce 2022 v Olomouckém kraji 31,0 let, otcové narozených dětí měli v průměru 34,3 let. Od roku 2002 se průměrný věk rodičů v kraji zvýšil o 3,5 roku u matek i otců.

V roce 2022 se matkám s bydlištěm v Olomouckém kraji živě narodilo 5 985 dětí, z toho bylo 3 065 chlapců a 2 920 dívek. V roce 2002 měla matka narozeného dítěte v průměru 27,5 let, v roce 2011 prolomil průměrný věk matek při narození dítěte třicetiletou hranici. V roce 2022 činil průměrný věk matek 31,0 let a byl oproti roku 2002 o 3,5 roku vyšší.

Tabulka: Živě narozené děti a průměrný věk matky při narození dítěte v Olomouckém kraji

Velmi podobně se v kraji vyvíjel i průměrný věk matky při narození prvního dítěte. Zatímco v roce 2002 si ženy pořizovaly první dítě v průměrném věku 25,5 let, v roce 2022 přesáhl věk prvorodiček hranici 29 let.

Při pohledu na zastoupení věkových skupin matek je patrné, že nejvíce živě narozených dětí v Olomouckém kraji v roce 2002 měly matky ve věku 25 až 29 let (2 568 dětí), druhou nejpočetnější věkovou skupinou byly matky ve věku 20 až 24 let (1 455 dětí). V roce 2004 se na druhé místo v četnosti dostala věková skupina 30 až 34 let. Věková skupina 25 až 29 let si prvenství v zastoupení udržela až do roku 2007. Od roku 2008 až doposud jsou nejpočetnější skupinou matky ve věku 30 až 34 let.

Graf: Průměrný věk rodičů živě narozených dětí v Olomouckém kraji

Průměrný věk matek se každoročně zvyšuje. V posledních letech nejsou výjimkou ani rodičky starší 50 let. V roce 2022 se v kraji narodilo 23 dětí ženám starších 45 let. Nejstarší matkou se stala 55letá žena. Oproti tomu nejmladšími maminkami byly dvě 14leté dívky a tři maminky byly 15leté.

Tabulka: Živě narozené děti podle věku matky v Olomouckém kraji

Zvyšování průměrného věku matky při narození dítěte doprovázelo i zvyšování průměrného věku otců. Vývoj průměrného věku otců byl velmi podobný. Ve sledovaných letech zůstávaly stejné i vzájemné věkové odstupy mezi rodiči (lehce přes 3 roky). V roce 2002 měl otec při narození dítěte v průměru 30,7 let a byl o 3,2 roku starší než matka. V roce 2022 se průměrný věk otce proti roku 2002 zvýšil o 3,5 roku na 34,3 let. Oproti matce byl otec v roce 2022 starší o 3,3 roku.

Věková skladba otců je širší než věková struktura matek. Nejpočetnější skupinou otců byla v roce 2002 věková kategorie 25 až 29 let. Převaha otců v tomto věku přetrvávala až do roku 2004. Od roku 2005 až doposud je nejčetnější skupinou věková kategorie 30 až 34 let. V roce 2022 se nejmladšími otci stali dva šestnáctiletí chlapci. Otcům ve věku 50 let a více se narodilo 92 dětí, z toho 7 mužů mělo dokonce 60 a více let. Nejstarším otcem se stal 74letý muž.

Tabulka: Živě narozené děti podle věku otce v Olomouckém kraji

Z celkového počtu živě narozených v kraji v roce 2022 se 2 915 dětí narodilo matkám svobodným, rozvedeným nebo vdovám. Zastoupení dětí narozených mimo manželství se v dlouhodobém pohledu velmi rychle zvyšovalo. Zatímco v roce 2002 se mimo manželství narodilo každé čtvrté dítě, za 20 let to bylo každé druhé dítě.

Podíl 48,7 % narozených mimo manželství v roce 2022 meziročně klesl o 2,2 p. b., došlo také ke snížení počtu narozených dětí bez uvedeného otce. Proti předchozímu roku se jejich počet snížil o 32 na 283, což byla nejnižší hodnota za poslední tři roky.

Graf: Živě narození podle pohlaví a měsíce narození v Olomouckém kraji v roce 2022

V roce 2022 se maminkám z Olomouckého kraje nejvíce dětí narodilo v měsíci září (540 živě narozených), druhý nejvyšší počet živě narozených připadl na květen (525 dětí). Nejméně dětí se narodilo v listopadu (437 dětí).

Porodní hmotnost novorozenců narozených v Olomouckém kraji v roce 2022 se nejčastěji pohybovala v rozmezí od 3,0 do 3,4 kg (2 255 dětí) a od 3,5 do 3,9 kg (1 895 dětí). S váhou 4,5 kg a vyšší se narodilo 81 dětí, z toho čtyři děti měly dokonce váhu 5,0 kg a vyšší. S váhou nižší než dvě kila přišlo na svět 79 dětí.

Graf: Živě narození podle věku matky v Olomouckém kraji v roce 2022

Graf: Živě narození podle věku otce v Olomouckém kraji v roce 2022

 

 

Kontakt:
Kateřina Káňová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 512
E-mail: katerina.kanova@czso.cz

  • Věk rodičů dětí narozených v Olomouckém kraji v roce 2022 - komentář
  • Živě narozené děti a průměrný věk matky při narození dítěte v Olomouckém kraji
  • Živě narozené děti podle věku matky v Olomouckém kraji
  • Živě narozené děti podle věku otce v olomouckém kraji
  • Graf: Průměrný věk rodičů živě narozených dětí v Olomouckém kraji
  • Graf: Živě narození podle pohlaví a měsíce narození v Olomouckém kraji v roce 2022
  • Graf: Živě narození podle věku matky v Olomouckém kraji v roce 2022
  • Graf: Živě narození podle věku otce v Olomouckém kraji v roce 2022