Nová města a městyse v Olomouckém kraji

 

NOVÉ OBCE

V souvislosti se změnou území Vojenského újezdu Libavá vznikly od 1. ledna 2016 na území Olomouckého kraje 3 nové obce:

Město Libavá (kód ZÚJ 500160) v okrese Olomouc, SO ORP Šternberk,

Kozlov (kód ZÚJ 500135) v okrese Olomouc, SO ORP Olomouc,

Luboměř pod Strážnou (kód ZÚJ 500151) v okrese Přerov, SO ORP Hranice.

 

Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 3. 11. 2008 bylo schváleno oddělení části obce Petrov nad Desnou od obce Sobotín (podle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

K 1. 1. 2010 vznikla v Olomouckém kraji nová obec Petrov nad Desnou (kód ZÚJ 500020).

Dnem 1. července 2006 nabyl účinnosti zákon č. 234/2006 Sb. o obcích. Tento zákon umožnil mimořádně vznik dvou nových obcí k 1. červenci 2006 a to oddělením části obce od stávající obce. V Olomouckém kraji k 1. 7. 2006 tak vznikla obec Držovice, která se oddělila od obce Prostějov.

K 1. 7. 2006 vznikla v Olomouckém kraji nová obec Držovice (kód ZÚJ 558419).

 

NOVÁ MĚSTA

Rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 10. října 2006 bylo v České republice vyhlášeno 24 nových měst a 108 městysů. V Olomouckém kraji 3 obce získaly statut města a 6 obcí bylo stanoveno městysem.

V Olomouckém kraji k 10. 10. 2006 vyhlášena nová města:

 

NOVÉ MĚSTYSE

V Olomouckém kraji k 10. 10. 2006 vyhlášeny nové městyse:Rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 23. ledna 2007 bylo v České republice vyhlášeno 14 nových měst a 19 městysů. V Olomouckém kraji byly 3 obce stanoveny městysem.

V Olomouckém kraji k 23. 1. 2007 vyhlášeny nové městyse:


Rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 12. dubna 2007 bylo v České republice vyhlášeno 7 nových měst a 17 městysů. V Olomouckém kraji byla 1 obec stanovena městysem.

V Olomouckém kraji k 12. 4. 2007 vyhlášen nový městys:


Rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 23. dubna 2008 bylo v České republice vyhlášeno 1 nové město a 4 městyse. V Olomouckém kraji byla 1 obec stanovena městysem.

V Olomouckém kraji k 23. 4. 2008 vyhlášen nový městys:


Rozhodnutím č. 44 předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 23. ledna 2009 bylo v České republice vyhlášeno 1 nové město a 3 městyse. V Olomouckém kraji byla 1 obec stanovena městysem.

V Olomouckém kraji k 23. 1. 2009 vyhlášen nový městys:


 

  • Vojenský újezd Libavá a okolní obce (přesun katastrálních území k 1. 1. 2016)
  • Města a městyse v Olomouckém kraji
  • mesta.xls
  • mestyse5.xls
  • mestyse4.xls
  • mestyse3.xls
  • mestyse2.xls
  • mestyse1.xls