Meziokresní srovnání

 

  • Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů v Libereckém kraji (časová řada)
  • Věkové složení obyvatelstva Libereckého kraje a jeho okresů podle pětiletých věkových skupin (časová řada)
  • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech v jednotlivých měsících (časová řada)