Výsledky chovu prasat v Libereckém kraji k 31. 12. 2020

 

Celkové stavy prasat v Libereckém kraji se ke konci roku 2020 meziročně zvýšily o 24,9 % na 21 949 kusů. Ve struktuře chovu podle hmotnostních kategorií a účelu chovu z 36,9 % převažovala selata.

K 31. 12. 2020 bylo v Libereckém kraji chováno celkem 21 949 kusů prasat, ve srovnání s koncem předchozího roku došlo k  nárůstu stavu téměř o jednu čtvrtinu (+4 373 kusů). V našem kraji bylo chováno 1,4 % z republikového úhrnu 1 546,0 tis. kusů prasat, což byla po Karlovarském kraji s 1,1% podílem druhá nejnižší hodnota. Nejpočetnější chovy prasat vykázal Středočeský kraj včetně hlavního města Prahy (325 617 kusů, tj. 21,1% podíl), s mírným odstupem následoval Kraj Vysočina (324 920 kusů, 21,0 %).

Graf - Struktura chovu prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu podle krajů k 31. 12. 2020

Ve struktuře chovu podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Libereckém kraji z 36,9 % převažovala selata, jejich stav meziročně vzrostl o 2 878 kusů (+55,1 %) na 8 104 kusů. Druhou nejpočetnější skupinou ve stavech byla prasata na výkrm (včetně vyřazených prasnic a kanců), s podílem 36,2 %. Meziročně jejich stavy vzrostly o 1 617 kusů na 7 936 kusů. V této kategorii ze 42,8 % převažovala prasata od 80 kg do 109 kg živé hmotnosti, druhou nejpočetnější skupinou byla prasata od 50 do 79 kg (36,9 % všech prasat na výkrm). Mladá prasata o živé hmotnosti 20–49 kg představovala 17,0 % celkového stavu prasat, jejich počet meziročně poklesl o 10,4 % na 3 736 kusů. Prasata chovná reprezentovala jednu desetinu a jejich stav se meziročně zvýšil o 310 kusů (+16,6 %) na 2 173 kusů. V této skupině byly nejrozšířenější kategorií prasnice (70,0 %).

V průběhu roku 2020 se v Libereckém kraji narodilo 51 698 selat, tj. o 6 654 kusů (14,8 %) více než v roce 2019. Na 1 prasnici připadlo 28,3 selat (meziročně méně o 0,2 %). Úhyn selat do odstavu se oproti roku 2019 snížil o 901 kusů (-9,9 %) na 8 211 kusů. Na 100 narozených selat připadlo 15,9 uhynulých. Počet odchovaných selat se meziročně zvýšil o 7 555 kusů na 43 487 selat, tj. v přepočtu na 1 prasnici 23,8 selat (meziročně více o 5,2 %). Výroba jatečných prasat meziročně vzrostla o 10,8 % na 3 434 tun živé hmotnosti.

Další informace naleznete v publikaci Chov prasat – 2. pololetí 2020
a ve Veřejné databázi ČSÚ Chov prasat

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • Výsledky chovu prasat v Libereckém kraji k 31. 12. 2020 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Libereckém kraji
  • Výsledky chovu prasat v Libereckém kraji
  • Grafy
  • Vývoj stavu prasat a prasnic v Libereckém kraji
  • Struktura chovu prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu podle krajů k 31. 12. 2020
  • Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Libereckém kraji