Chov prasat - 2. pololetí 2020

 
Kód: 270136-20
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Anna Cábová
E-mail: anna.cabova@czso.cz

Všechna data publikace (0,3 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF


Data jsou dostupná také ve Veřejné databázi ČSÚ  
Chov prasat.


Tabulková část
Tab. 1 Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v České republice (porovnání s předchozím šetřením) Excel PDF
Tab. 2 Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v České republice (porovnání s minulým rokem) Excel PDF
Tab. 3 Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu podle krajů k 31. 12. 2020 Excel PDF
Tab. 3 Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu podle krajů k 31. 12. 2020 – dokončení Excel PDF
Tab. 4 Počet krmných dnů prasnic podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab. 5 Počet krmných dnů prasnic podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 6 Průměrné stavy prasnic podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab. 7 Průměrné stavy prasnic podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 8 Počet oprasených prasnic a prasniček podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab. 9 Počet oprasených prasnic a prasniček podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 10 Počet narozených selat podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab. 11 Počet narozených selat podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 12 Počet narozených selat na prasnici podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab. 13 Počet narozených selat na prasnici podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 14 Počet uhynulých selat do odstavu podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab. 15 Počet uhynulých selat do odstavu podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 16 Úhyn selat v procentech z počtu narozených podle krajů Excel PDF
Tab. 17 Počet odchovaných selat podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab. 18 Počet odchovaných selat podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 19 Počet odchovaných selat na prasnici podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab. 20 Počet odchovaných selat na prasnici podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 21 Výroba jatečných prasat podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab. 22 Výroba jatečných prasat podle krajů - rok Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Počty prasat a prasnic k 31. 12. 2020 Excel PDF
Graf 2 Kategorie prasat k 31. 12. 2020 v ČR Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.02.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.