Soupis hospodářských zvířat v Libereckém kraji k 1. 4. 2022

 

Podle soupisu hospodářských zvířat zpracovaného k 1. dubnu 2022 se v Libereckém kraji meziročně zvýšily stavy drůbeže, koní a skotu. Stavy koz, prasat a ovcí naopak poklesly.

K 1. dubnu 2022 chovali zemědělci z Libereckého kraje celkem 49 144 kusů skotu, tj. o 511 kusů (1,1 %) více než k 1. dubnu 2021. Meziročně vyšší byly stavy jalovic starších 2 let (+9,5 %) i jalovic ve věku 1 až 2 roky (+4,0 %). Stav krav se oproti předcházejícímu soupisu snížil o 45 kusů (-0,2 %) na 20 700 kusů.

V úhrnu za Českou republiku se stavy skotu zvýšily o 14 824 kusů (+1,1 %) na 1 421 254 kusů. Stejný vývoj byl vykázán v 9 krajích. Nejvyšší absolutní i relativní přírůstek byl vykázán v Kraji Vysočina (+6 454 kusů, resp. +3,0 %). Úbytek ve stavech skotu pak zaznamenal kraj Ústecký (-1,8 %), Zlínský (-0,9 %), Olomoucký a Karlovarský (shodně -0,3 %).

Nejpočetnější chovy skotu ošetřovali zemědělci v Jihočeském kraji (224 696 kusů) a s nepatrným odstupem v Kraji Vysočina (224 657 kusů). Tyto kraje se na celorepublikových stavech podílely po 15,8 %. Nejnižší stavy těchto hospodářských zvířat byly evidovány v Ústeckém kraji (41 516 kusů, tj. 2,9% podíl na republikovém úhrnu). Podíl v Libereckém kraji dosáhl 3,5 %, což byla 3. nejnižší krajská hodnota.

Graf - Vývoj stavu skotu, prasat a drůbeže v Libereckém kraji

Stavy prasat se v Libereckém kraji od minulého šetření snížily o 2 192 kusů (-10,5 %) na 18 728 kusů. S výjimkou počtu prasniček (+11 kusů na 565 kusů) se snížil počet selat (-4,2 % na 6 791 kusů) a velmi výrazně, tj. o více než pětinu, také počet prasnic (-21,2 % na 1 053 kusů).

Meziročně méně prasat bylo chováno také v rámci České republiky (-85 578 kusů, tj. -5,6 %). Pokles těchto hospodářských zvířat zaznamenalo 9 krajů – absolutně i relativně nejvýraznější pokles evidoval Ústecký kraj (-26 774 kusů, tj. -24,7 %). V případě 4 krajů, ve kterých se stavy zvýšily, byl největší absolutní přírůstek vykázán ve Středočeském kraji společně s hlavním městem Prahou (+14 330 kusů), relativní pak v kraji Plzeňském (+5,8 %).

Dominantní postavení v chovu prasat má Středočeský kraj včetně hl. města Prahy. K uvedenému datu zde bylo chováno 330 796 kusů těchto zvířat, což představovalo 23,1% podíl na republikovém úhrnu 1 432 824 kusů prasat. Významný chov byl registrován také v kraji Vysočina, 307 674 kusů tvořilo 21,5 % republikového úhrnu. Nejnižší stav vykázal Karlovarský kraj (16 935 kusů, tj. 1,8 %). Podíl vykázaný v našem kraji ve výši 1,3 % byl 2. nejnižší.

Liberecký kraj v rámci mezikrajského srovnání vykázal nejnižší stavy drůbeže – 82 447 kusů představovalo pouze 0,4 % republikového úhrnu 23 026 197 kusů. Krajský chov se však meziročně zvýšil o více než 55 % na 82 447 kusů. Více než jedna pětina republikového chovu drůbeže byla soustředěna ve Středočeském kraji včetně hlavního města Prahy (5 106 755 kusů).

V Libereckém kraji bylo podle aktuálního soupisu k 1. 4. 2022 chováno také 10 827 ovcí (meziročně méně o 1 166 kusů, -9,7 %), 2 132 kusů koz (-263  kusů, -11,0 %) a 2 437 koní (+138 kusů, +6,0 %). Nejlepší umístění v rámci mezikrajského srovnání získal náš kraj v případě chovu koz, který byl mezi ostatními regiony 4. největší.

 

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz

 

  • Soupis hospodářských zvířat v Libereckém kraji k 1. 4. 2022 (celá aktualita v pdf)
  • Tabulky
  • Stavy hospodářských zvířat v Libereckém kraji (k 1. 4. )
  • Soupis hospodářských zvířat podle krajů k 1. 4. 2022
  • Grafy
  • Vývoj stavu skotu, prasat a drůbeže v Libereckém kraji
  • Vývoj stavu ovcí, koz a koní v Libereckém kraji
  • Meziroční změna stavu vybraných hospodářských zvířat podle krajů
  • Podíl krajů na republikových chovech vybraných hospodářských zvířat podle stavu k 1. 4. 2022 (ČR = 100 %)