Přehled vydaných publikací a dalších materiálů

 

 • Předkládaný materiál obsahuje srovnatelné údaje zjištěné v rámci "zemědělského sčítání 2020" (v české části Integrované šetření v zemědělství - 2020), které bylo realizováno na všech stranách Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v průběhu roku 2020.

  rok vydání: 2023

 • Datová sada Ceny a příjmy nabízí porovnání cenové hladiny v polské a německé části Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa s cenovou úrovní v České republice. K dispozici jsou údaje od května 2003 do května 2019.
 • Euroregion Neisse-Nisa-Nysa - Statistická data 2015
 • Brožura - Euroregion Nisa - statistická data 2015Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji v Euroregionu Neisse-Nisa-Nisa a jeho okresů v roce 2015.

  rok vydání: 2017

   

 • Předkládaný materiál „Ženy a muži v Euroregionu Neisse-Nisa-Nisa“ přináší statistická data, která – jak již název napovídá – vypovídají o současném postavení žen a mužů v jednotlivých částech uskupení, a která tak umožňují jejich vzájemné srovnání i z hlediska geografického. Publikace navazuje na stejnojmenný materiál vydaný v roce 2010, je však rozšířena o aktuální data a prostřednictvím vybraných ukazatelů popisuje ženy a muže v letech 2000, 2004, 2008, 2012 a 2014.

  rok vydání: 2016

 • ilustrační obrázekJedním ze základních problémů pracovní skupiny Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa EUREX Statistika, jejímž úkolem je zpracování statistických údajů za území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, je srovnatelnost dat. Za tímto účelem byl rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 realizován projekt s názvem „Lexikon základních pojmů v polské, české a německé statistice – metodická vysvětlení”, jehož hlavním úkolem bylo zpracování publikace obsahující definice ukazatelů popisujících socioekonomické jevy sledované polskou, českou a německou statistikou. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Nisa, partnerem je Regionální sdružení Euroregion Nisa v Liberci. Mimo pracovníků Krajské správy ČSÚ v Liberci na tomto úkolu spolupracovali kolegové ze Zemského statistického úřadu Saska a Statistického úřadu ve Vratislavi.

  Ve čtyřech jazykových mutacích (v polském, českém, německém a anglickém jazyce) a v 15 tematických sekcích (např. teritoriální členění, obyvatelstvo, mzdy a sociální dávky, cestovní ruch, doprava apod.) jsou přehledným způsobem poskytovány metodické vysvětlivky vybraných statistických ukazatelů, informace o periodicitě zjišťování a územní dostupnosti. Zpracovaná publikace je určena širokému spektru uživatelů údajů o příhraničních územích. Do budoucna bude nedílnou součástí zveřejňovaných údajů o Euroegionu Nisa a umožní tak odběratelům statistických informací správnou interpretaci údajů.

  rok vydání: 2014
 • ilustrační obrázekZákladní údaje o území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa (ERN). Stručná charakteristika české, německé a polské části ERN, grafy a kartogramy. Porovnání jednotlivých částí ERN v časové řadě.

  rok vydání: 2011

 • ilustrační obrázekDokument „Ženy a muži v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ je dalším výsledkem společné práce členů pracovní skupiny Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa EUREX Statistika. Jeho podstatou jsou statistická data, která, jak již název napovídá, charakterizují současné postavení žen a mužů v rámci Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa a umožňují tak jejich vzájemné porovnání i z hlediska geografického.

  Významná část předkládaného materiálu je věnována demografickým charakteristikám a jejich vývoji. Vedle demografických aspektů společnosti je dostatečný prostor věnován také sociálním charakteristikám žen a mužů – jedná se především o srovnání údajů týkajících se zaměstnanosti a nezaměstnanosti nebo stále diskutovanou diferenci příjmů obou pohlaví. Participaci žen a mužů na veřejném životě v jednotlivých částech euroregionu dokumentují údaje o volebních výsledcích.  

  rok vydání: 2010
 • Okresy v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa – grafy, kartogramy
 • ilustrační obrázekPředkládaná publikace navazuje na celou řadu již vydaných materiálů zpracovaných na základě spolupráce pracovníků Českého statistického úřadu Liberec, Statistického zemského úřadu Svobodného státu Sachsen v Kamenz a Statistického úřadu Wrocław – pracoviště Jelenia Góra. Záměrem autorů bylo prostřednictvím přehledných map, grafů a tabulek předložit zajímavé údaje o okresech Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, postihnout aktuální stav příslušných jevů a současně doplnit informace o jejich vývoji.

  Rozsáhlá část materiálu je zaměřena na populační vývoj euroregionu, další část je pak věnována aspektům vývoje na trhu práce – nezaměstnanosti a výši průměrné hrubé měsíční mzdy. Tato publikace však neopomíjí ani další zajímavé oblasti, kterými jsou mimo jiné cestovní ruch, bytová výstavba, dopravní nehody, zdravotnictví, zařízení sociální péče, výše průměrného důchodu a také výsledky voleb do Evropského parlamentu. 

  rok vydání: 2009
 • Euroregion Neisse-Nisa-Nisa v číslech 2008
 • ilustrační obrázekZákladní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji v Euroregionu Neisse-Nisa-Nisa a jeho okresů v roce 2007.

  rok vydání: 2009   
 • ilustrační obrázekSpolečná publikace pracovníků Českého statistického úřadu Liberec, Statistického zemského úřadu Svobodného státu Sachsen v Kamenz a Statistického úřadu Wrocław je zaměřena na život dětí na území okresů Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Popisuje rozdíly v demografickém chování obyvatel a sociálním postavení rodin ovlivňujícím vývoj dětské složky obyvatelstva v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Textová část publikace je doplněna názornými grafy a kartogramy.

  rok vydání: 2007
   
 • Euroregion Neisse-Nisa-Nisa v číslech 2004
 • ilustrační obrázekZákladní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji v Euroregionu Neisse-Nisa-Nisa a jeho okresů v roce 2004.

  rok vydání: 2005   
 • ilustrační obrázekPublikace srovnává třináct českých a šestnáct polských okresů podél česko-polské hranice na základě dat získaných z výsledků sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo v České republice v roce 2001 a v Polsku v roce 2002. Pomocí názorných kartogramů a tabulek jsou k dispozici porovnání obyvatelstva podle sociální a ekonomické struktury, porovnání struktury a vybavení domácností a také množství údajů a bytovém a domovním fondu na obou stranách hranice.

  rok vydání: 2005
   
 • Statistická ročenka Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2003
  ilustrační obrázekMateriál přináší základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji Euroregionu Neisse-Nisa-Nisa a jeho okresů v letech 1995, 2000 a 2003. Statistická ročenka nabízí uživateli údaje z oblasti demografie, trhu práce, školství, kultury, zdravotnictví a sociální péče, životní úrovně, cestovního ruchu, hospodářství a životního prostředí.

  rok vydání: 2004

   
 • ilustrační obrázekZákladní údaje o euroregionech na česko-německé hranici za rok 2002. Základní charakteristika a vybrané ukazatele za euroregiony a jejich okresy jsou doplněny názornými kartogramy.

  rok vydání: 2004   
 • Ceny v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
 • ilustrační obrázekMateriál navazuje na publikaci z roku 2003 a přináší srovnání cen vybraného potravinářského i nepotravinářského zboží a služeb v jednotlivých částech Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa rok před jejím vstupem a při vstupu do Evropském unie.

  rok vydání: 2004


   
 • Ceny a příjmy v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
 • ilustrační obrázekTato publikace přináší srovnání cen vybraného potravinářského i nepotravinářského zboží a služeb v jednotlivých částech Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa ve zlomovém období pro Českou republiku, tzn. před jejím vstupem do Evropském unie.

  rok vydání: 2003


   
 • Euroregiony na česko-polské hranici
  ilustrační obrázekZákladní údaje o euroregionech na česko-polské hranici za rok 2001. Základní charakteristika a vybrané ukazatele za euroregiony a jejich okresy jsou doplněny názornými kartogramy.

  rok vydání: 2003   
 • Okresy v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2002
  rok vydání: 2002

  Okresy Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
  rok vydání: 2000

  Euroregion Neisse-Nisa-Nysa 2000
  rok vydání: 2000

  Města v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
  rok vydání: 2000

  Města v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa (Löbau - Varnsdorf)
  rok vydání: 1999

  Ročenka Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 1998
  rok vydání: 1998

  Ročenka české části Euroregionu Nisa
  rok vydání: 1998

  Města v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa (Bautzen – Zgorzelec – Jablonec Nad Nisou)
  rok vydání: 1998

  Města v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa (Zittau – Bogatynia – Hrádek Nad Nisou)
  rok vydání: 1997

  Města v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa (Görlitz – Jelenia Góra – Liberec)
  rok vydání: 1995

  Euroregion Neisse-Nisa-Nysa - Základní informace
  rok vydání: 1994