Ročenka Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa - 2011

 
Kód: e-511611-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Bc. Stanislava Riegerová
E-mail: stanislava.riegerova@czso.cz

Celá publikace v PDF PDF
Úvod PDF
O Euroregionu Nisa PDF
Obyvatelstvo PDF
Trh práce PDF
Životní úroveň PDF
Ekonomika PDF
Metodické vysvětlivky PDF

Zveřejněno dne: 30.12.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.