LEXIKON ZÁKLADNÍCH POJMŮ V POLSKÉ, ČESKÉ A NĚMECKÉ STATISTICE

 

 • Informace o projektu
 • LEXIKON ZÁKLADNÍCH POJMŮ V POLSKÉ, ČESKÉ A NĚMECKÉ STATISTICE
        celá publikace (3,8 MB)
 • Předmluva
 • 1. Teritoriální členění
 • 2. Obyvatelstvo
 • 3. Trh práce
 • 4. Mzdy a sociální dávky
 • 5. Rozpočty domácností
 • 6. Byty
 • 7. Vzdělávání a výchova
 • 8. Zdravotní péče
 • 9. Cestovní ruch
 • 10. Ceny
 • 11. Zemědělství a lesnictví
 • 12. Stav a ochrana životního prostředí
 • 13. Doprava
 • 14. Veřejné finance
 • 15. Podniky