Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 7. 2023

 
Kód: 270128-23
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Iveta Horáková
E-mail: iveta.horakova@czso.cz

Všechna data publikace (0,2 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 7. 2023
porovnání s výsledky v roce 2022 Excel PDF
celkem Excel PDF
kraje - pšenice Excel PDF
          ječmen Excel PDF
          žito, oves, tritikale Excel PDF
          základní obiloviny, hrách na zrno, brambory rané Excel PDF
          řepka, mák Excel PDF

Grafy – odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin podle krajů
Základní obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – výnosy Excel PDF
Základní obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – produkce Excel PDF
Struktura osevních ploch základních obilovin v roce 2023 Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.08.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.